Home » Achtergrond Kennisplatform Corpovenista

Achtergrond Kennisplatform Corpovenista

Corpovenista is een kennisorganisatie en broedplaats van en voor strategen van woningcorporaties. We laten ons inspireren door kennis te nemen van elkaars praktijk. Ook vertalen we relevant onderzoek & maatschappelijke trends naar onze eigen werkomgeving. Waar nodig ontwikkelen we de kennis zelf. Een derde van ons budget is gereserveerd voor onderzoek.

Ontwikkeling

Corpovenista is gestart als een meerjarig onderzoeksprogramma op het gebied van stedelijke vernieuwing. Dat programma liep van april 2003 tot juli 2008. Het betrof een samenwerkingsverband tussen tien grote corporaties, het Onderzoeksinstituut OTB (TUDelft) en de onderzoeksgroepen van de Universiteiten van Utrecht en Amsterdam.

In 2008 is het programma Corpovenista afgesloten en opgevolgd door het Platform Corpovenista, een samenwerkingsverband van toen 14 corporaties en Aedes. De nadruk van het uitgebreide kennis- en onderzoeksprogramma in deze periode (2008-2012) lag op de wijk.

In haar derde zittingstermijn (2013-2016) volstond de wijk als uitgangspunt niet langer, door de actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. De bewoner en de corporatie als organisatie kwamen centraler te staan. Vanaf 2017 is de ontwikkeling van een onderzoeksprogramma losgelaten. Ruimte voor onderzoek blijft, maar het bieden van inspiratie en het delen van kennis voeren de boventoon.

Samenwerkingspartners

In Corpovenista delen 13 stedelijke woningcorporaties en Aedes hun kennis met elkaar en corporatiesector. De 13 deelnemende corporaties zijn: de Alliantie, De Goede Woning, Eigen Haard, Havensteder, Portaal, Stadgenoot, Tiwos, Vidomes, Woonbedrijf, WonenBreburg, Woonbron, Woonstad Rotterdam en Mitros. Daarnaast is Aedes aan dit platform verbonden. Het platform zoekt naar (inhoudelijke en financiële) samenwerking met kennisinstituten, zoals Platform31, universiteiten en andere betrokken partijen. De projectorganisatie wordt verzorgd door Mariska van der Sluis (Informare).

Organisatie

Corpovenista continueert haar werkzaamheden in elk geval in de periode 2017-2019.

De deelnemers zijn (per 1 januari 2017):

Organisatie Vertegenwoordiger
Aedes Adriaan Vonk
De Alliantie Adriaan Hoogvliet
De Goede Woning Rosemarie Weber
Eigen Haard Pim Hogenboom (voorzitter)
Portaal Wieke van Veldhuizen
Havensteder Bart Kesselaar
Stadgenoot Maarten de Laat
Tiwos Chris Faro
Vidomes Maarten Vos
Woonbedrijf Paul Tholenaars
WonenBreburg Jeroen Cras
Woonbron Martine van Sprundel
Woonstad Rotterdam Martijn Schutte
Mitros Bastiaan Stafhorst

Drie leden, te weten Pim Hogenboom, Rosemarie Weber en Maarten Vos, vormen met de projectcoördinator de kerngroep.

 

Deze pagina delen:Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter