Achtergrond Kennisplatform Corpovenista

Corpovenista is een kennisorganisatie en broedplaats van en voor strategen van woningcorporaties. We laten ons inspireren door kennis te nemen van elkaars praktijk. Ook vertalen we relevant onderzoek & maatschappelijke trends naar onze eigen werkomgeving. Waar nodig ontwikkelen we de kennis zelf. Een derde van ons budget is gereserveerd voor onderzoek.

Ontwikkeling

Corpovenista is gestart als een meerjarig onderzoeksprogramma op het gebied van stedelijke vernieuwing. Dat programma liep van april 2003 tot juli 2008. Het betrof een samenwerkingsverband tussen tien grote corporaties, het Onderzoeksinstituut OTB (TUDelft) en de onderzoeksgroepen van de Universiteiten van Utrecht en Amsterdam.

In 2008 is het programma Corpovenista afgesloten en opgevolgd door het Platform Corpovenista, een samenwerkingsverband van toen 14 corporaties en Aedes. De nadruk van het uitgebreide kennis- en onderzoeksprogramma in deze periode (2008-2012) lag op de wijk.

In haar derde zittingstermijn (2013-2016) volstond de wijk als uitgangspunt niet langer, door de actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. De bewoner en de corporatie als organisatie kwamen centraler te staan. Vanaf 2017 is de ontwikkeling van een onderzoeksprogramma losgelaten. Ruimte voor onderzoek blijft, maar het bieden van inspiratie en het delen van kennis voeren de boventoon.

Samenwerkingspartners

In Corpovenista delen 12 stedelijke woningcorporaties en Aedes hun kennis met elkaar en corporatiesector. De deelnemende corporaties zijn: de Alliantie, De Goede Woning, Eigen Haard, Havensteder, Portaal, Stadgenoot, Tiwos, Vidomes, Woonzorg Nederland, WonenBreburg, Woonbron en Mitros. Daarnaast is Aedes aan dit platform verbonden. Het platform zoekt naar (inhoudelijke en financiële) samenwerking met kennisinstituten, zoals Platform31, universiteiten en andere betrokken partijen. De projectorganisatie wordt verzorgd door Mariska van der Sluis (Informare).

Organisatie

Corpovenista continueert haar werkzaamheden in elk geval in de periode 2017-2019.

De deelnemers zijn (per 1 januari 2019):

Organisatie Vertegenwoordiger
Aedes David Albregts
De Alliantie Adriaan Hoogvliet
De Goede Woning Jennifer Bachofner/ Ronald Meijer
Eigen Haard Marion Kranenburg
Portaal Ronald Franken
Havensteder Bart Kesselaar
Stadgenoot Maarten de Laat
Tiwos Chris Faro
Vidomes Maarten Vos (voorzitter)
Woonzorg Nederland Anne van Grinsven
WonenBreburg Camiel van Esch
Woonbron Martine van Sprundel/ Jan-Willem Verheij
Mitros Bastiaan Stafhorst

 

 

Deze pagina delen:Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter