Leefstijlen

Verschillende leefstijlen kunnen leiden tot botsingen tussen bewoners. Corporaties spelen hier op in, bijvoorbeeld bij de aanpak van een portiek of wijk of via de toewijzing van woningen.

Zij hanteren daarbij begrippen als ‘branding’, leefstijlen en woonmilieus. Bewoners willen tegelijkertijd zelf ook meer te zeggen hebben over de keuze van hun woning en wijk. De reputatie van een wijk speelt daarbij een grote rol.

Corpovenista verrichte ten tijde van Corpovenista II een omvangrijke studie naar branding en leefstijlen, dat in drie onderdelen kan worden uitgesplitst:

  • Leefstijlen en woonvoorkeuren: een beschrijving van bestaande methodieken uit de praktijk
  • Leefstijlen, branding en gebiedsontwikkeling: hoe werken concepten als ‘branding’ en leefstijlen in de praktijk van de wijkaanpak? Een intensieve studie in drie wijken: Le Medi in Rotterdam, Theresia’s Rozen in Tilburg en Malberg in Maastricht.
  • Leefstijlen bij woonruimteverdeling en beheer. Het POL-model van Woonbron in Dordrecht en EigenStijlwonen van Vestia in Zoetermeer

Resultaten: