Sociale stijging

Sociale stijging gaat over de ontwikkelingskansen van bewoners. Corpovenista richtte zich in de periode 2008-2013 op vragen als: wat werkt wel en wat niet? Wat betekent sociale stijging voor het leven van bewoners? En breder: wat zijn de effecten van investeren in leefbaarheid?

Voor de één betekent sociale stijging meer inkomen of een betere baan, voor de andere draait het om meer tijd voor de kinderen, het afronden van een opleiding, of verhuizen naar een meer vertrouwde omgeving. Het gaat zowel om zelfontplooiing als om maatschappelijke zekerheid.

Corporaties hebben in de wijkaanpak veel in geïnvesteerd in sociale stijging. De verschillen in de aanpak waren (en zijn) groot en soms lijkt het alsof ieder keer het wiel opnieuw moet worden uitgevonden.

Initiatief van Corpovenista op het gebied van sociale stijging heeft tot de volgende publicaties geleid: