Auteur: Redactie

Corpovenista Trendspecial: ‘Bewegen naar vertrouwen’

Tijdens de Corpovenista Trendspecial op 5 oktober 2023, met als thema ‘Bewegen naar vertrouwen’, spraken we over groeiende ongelijkheid, afnemend vertrouwen en de rol van woningcorporaties daarbij. Deze bijeenkomst, gehouden bij Havensteder in Rotterdam, bracht experts vanuit verschillende woningcorporaties samen om in te gaan op actuele uitdagingen en oplossingsrichtingen binnen de volkshuisvesting.

Lees meer

Sturend aan de slag met volkshuisvesting tijdens de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2023

Sturend aan de slag met volkshuisvesting was het centrale thema van de negende editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting op 30 en 31 oktober 2023. De Discussiedagen Sociale Huisvesting zijn een jaarlijks tweedaags evenement waarin strategen en experts in debat gaan over de uitdagingen waarmee de sociale huisvestingssector wordt geconfronteerd. Negen Corpovenistaleden namen deel op basis van door hen op persoonlijke titel geschreven papers.

Lees meer

Masterclass strategie-implementatie voor woningcorporaties

Op 7 en 8 december 2023 organiseert the performance factory samen met Strategie in een dag een masterclass strategie-implementatie voor woningcorporaties bij WonenBreburg in Breda. Aanmelding via Corpovenista geeft een korting van 250 euro. De masterclass gaat onder andere over het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden om je strategie effectief te verwezenlijken. Ook de valkuilen van strategie-implementatie …

Lees meer

Dakloosheid onder jongeren naar nul!

Een dak boven je hoofd is een mensenrecht en de basis voor goed functioneren in de maatschappij. In Nederland zien we de laatste 10 jaar echter een verdubbeling van het aantal daklozen. Hoewel het CBS aangeeft dat aantallen dalen, wordt dit niet herkend door de sector (zorg en opvang). Veel daklozen blijven uit beeld van …

Lees meer

Tiwos ervaart: ‘Samensturing zorgt voor betere besluiten’

Op 29 juni jl. kwam ons leden-platformoverleg weer bijeen, gastvrij ontvangen door Woonin (voorheen Mitros) in Utrecht. Een van de sprekers was Amarens van der Meulen van de Tilburgse corporatie Tiwos. Haar thema was samensturing, een aanpak voor het organiseren en veranderen van organisaties vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. Tiwos heeft daar ervaring mee. Positieve ervaring.     …

Lees meer

Monitoronderzoek naar weer zelfstandig wonen

Corpovenista droeg vorig jaar bij aan een onderzoek van de Impuls werkplaats van het Radboudumc. De onderzoekers volgden 72 mensen die vanuit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen de stap maakten naar (begeleid) zelfstandig wonen. De onderzoeksresultaten zijn gratis beschikbaar.

Lees meer

Gids voor preventie van dakloosheid van de Impuls werkplaats

Corpovenista droeg vorig jaar als lid van de Impuls werkplaats van het Radboudumc bij aan de ontwikkeling van de gids ‘Toekomst met een thuis’, met concrete acties en voorbeelden voor de preventie van dakloosheid. Deze gids is gratis beschikbaar. Hoewel de gids zich primair richt op gemeenten, bevat de gids voor corporaties zeker ook relevante informatie.

Lees meer