Big Data en marktwaardering vastgoed

Sinds 2017 zijn corporaties verplicht hun bezit te laten waarderen. Hebben ze baat bij Big Data? En gaat Big Data de taxatiewereld veranderen? 

Bastiaan van der Mijl, product marketing manager bij Reasult, vertelt hoe de portefeuillewaardering aan het veranderen is: ‘De tijd waarin de taxateur voor elke woning een A4tje met zijn bevindingen inleverde, lijkt voorbij.’

Nieuw waarderingsmodel, nieuwe rol taxateur

Hoewel een taxateur tegenwoordig met behulp van modelmatige waarderingsmodellen verschillende data combineert en zo tot een taxatie komt, is alle input nog bijna volledig van de taxateur afkomstig. Het Automated Valuation Model (AVM), een wetenschappelijk model om vastgoedobjecten te waarderen dat wordt gevoed door informatie over het te waarderen object en referentieobjecten, tracht hier verandering te in brengen. Met dit model verwacht Reasult dat taxaties goedkoper, sneller gemaakt, en kwalitatief beter onderbouwd kunnen worden. ‘De stap van Small data naar Big Data zou echter ten koste van de transparantie kunnen gaan,’ waarschuwt van der Mijl. ‘De verbanden zijn voor de mens niet meer te volgen en er is een gevaar dat correlatie aangezien gaat worden voor causaliteit. Maar de grootste winst van AVM is dat het de individuele onderbuikgevoelens van de taxateur uit de taxatie haalt. De locatie, het soort buurt etcetera. komen allemaal uit de data; de taxateur is er vooral nog voor de finetuning. De positie van de taxateur verandert dus: waar hij nu bepaalt, bepalen in AVM de data en komt hij met eventuele afwijkende bevindingen van zijn kant.’

Waarde voor de corporatie

Voor corporaties kan de marktwaardering via AVM meer inzicht gaan geven in de potentie van de portefeuille en de risico’s. Inzicht dat corporaties dwingt tot verantwoorde maatschappelijke keuzes. Maar ook kunnen verbeterde taxaties soms leiden tot een lagere Onroerend Zaak Belasting (OZB). Maar dan moet er nog wel een slag geslagen worden, want zo blijken fundamentele data als bijvoorbeeld het oppervlak van de woning nog niet in het nieuwe waarderingsmodel mee te zijn genomen. Van der Mijl geeft aan dat de ontwikkeling van AVM inderdaad nog in volle gang is en dat het van belang is dat het model continu getoetst wordt aan de realiteit.

Publicaties en contact

Bekijk de presentatie van Bastiaan van der Mijl (Big Data & Kansen voor corporaties 13 april). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Reasult via info@reasult.com