Jongens van de Tekeningen

Big Data en scheefwonen

Leidt meer kennis over scheefwonen, verkregen met Big Data, tot nieuwe beleidsmogelijkheden bij de corporatie?

Door Silvester de Ruig

‘Het leidt in elk geval tot een beter gesprek met de gemeente. En voor ons ook tot het inzicht dat we qua beleid niet zo heel veel kunnen, en dat is ook waardevol’, aldus Marion Wendel van Rijswijk Wonen. Bij Rijswijk Wonen zijn de wachttijden voor een woning hoog, een reden voor Wendel, adviseur Strategie en Beleid bij deze Zuid-Hollandse corporatie, om een analyse uit te laten te laten voeren met scheefwonen als focus. Uit de analyse, uitgevoerd door SpringCo, een bedrijf dat het gedrag van mensen met behulp van Big Data voorspelt, kwam naar voren dat 30% van de huurders scheef woont: op inkomen (grootste deel) en op oppervlak.

Analyse

Uit een koppeling van verhuiskansen met scheefwoon-data bleek dat dit probleem zich gedeeltelijk vanzelf oplost, zoals dit ook al naar voren kwam in het recent verschenen rapport ‘Dynamiek van corporatiehuurders’. Gezinnen in portiekwoningen trekken bijvoorbeeld vaak weg. Ouderen (65+) blijken daarentegen nauwelijks meer aan te zetten tot verhuizen. Kansrijk beleid wat betreft het tegengaan van scheefwonen liggen vooral in het verleiden van jongere ouderen (60-65) en gezinnen in eengezinswoningen om te verhuizen. Maar dit betreft slechts een kleine groep en beleidsmatig meer doen dan verleiden is lastig, de wettelijke mogelijkheden zijn klein.

Aanbevelingen

Wendel: ‘Wij focussen ons doorstromingbeleid voorlopig op aantrekkelijke nieuwbouw. Wees daarbij bewust van de doelgroep; de maatregelen moeten aansluiten op hun behoeften. Het gaat om nieuwbouw die wij zelf realiseren met een huurprijs net onder de liberalisatiegrens, maar het kan ook nieuwbouw zijn van andere (markt) partijen. Zoek met hen de samenwerking. Het is raadzaam om doelgroepen gericht te informeren over producten die hen aan zouden kunnen spreken, zorg er daarbij voor dat je een eventuele overstap op financieel, praktisch en emotioneel gebied zo gemakkelijk mogelijk maakt.’

Publicaties en contact

Bekijk de presentatie van Wendel en Sprinco (Bijeenkomst Big Data & Kansen voor corporaties 13 april jl.).

Voor meer informatie over het Sprinco-onderzoek kunt u contact opnemen met Gert Jan Hagen van Springco via Hagen@spring-co.nl of Marion Wendel (Rijswijk Wonen) via mwendel@rijkswijkwonen.nl