Big Data – leefbaarheid en verduurzaming

Eigen Haard heeft recent twee analyses met big data laten uitvoeren. De eerste om te bekijken in welke woningen het beste kon worden gestart met een duurzaamheidstraject. Een tweede was bedoeld om meer inzicht te krijgen in het huurdersbestand van de corporatie in Osdorp-Oost, met als uiteindelijk doel om daar de leefbaarheid te verbeteren.

Door Silvester de Ruig

Voor de pilot ‘leefbaarheid in Osdorp-Oost’ heeft  Eigen Haard gebruik gemaakt van de diensten van het Analysecentrum. Zij hebben in de analyse de bewoners van Osdorp-Oost in vijftig verschillende profielen ingedeeld. Daarnaast zijn data uit de Leefbarometer van BZK gebruikt. Met de analyse konden conclusies op complexniveau getrokken worden. ‘Eerder hadden we niet scherp welke mix of juist eenzijdige samenstelling er in bepaalde complexen woont. We wisten wel dat een mix van ouderen en werkloze jongeren slecht werkt in een complex (verschillende leefstijlen en beide veel thuis), en dat overwegend gezinnen in te krappe woningen in een complex een voorspeller is voor een lage leefbaarheid, maar viel nu ook te duiden waar deze situaties zich voordoen. Ook de in- en uitstroom, waar te grote en te kleine huishoudens wonen, en het verschil tussen zelfredzaamheid en kwetsbaarheid, is voor ons stuk inzichtelijker geworden’, vertelt Ivar Vermazen, senior onderzoeker bij Eigen Haard.

Duurzaamheid in Amstelveen

Op het gebied van verduurzaming heeft Eigen Haard Peeter Windt, directeur en eigenaar van Vastgoed Marketing Advies, ingeschakeld. Windt heeft een pilot opgezet om het bewonersdraagvlak voor verduurzaming van woningen in Amstelveen te meten. Duurzaamheid wordt volgens Windt vaak geïnitieerd vanuit de techniek en/of de financiën, maar het bewonersdraagvlak – de huurder dus – is minstens zo belangrijk. Vanuit de data heeft Windt de huurders in Amstelveen in vier categorieën ingedeeld: enthousiast en zelfredzaam (early adapter), niet enthousiast en zelfredzaam, enthousiast en niet zelfredzaam, en niet enthousiast en niet zelfredzaam. De interesse in duurzaamheid bleek enorm te verschillen. Zo waren de early adapters intrinsiek geïnteresseerd in verduurzaming (in de pilot 8%), ging het de zelfredzame maar niet enthousiaste huurder voornamelijk om verbetering van het comfort (41%),  en de andere twee groepen met name om veiligheid en leefbaarheid. ‘Dit is natuurlijk zeer relevante kennis om de manier van benaderen van je huurders op af te stemmen. Zo is het van groot belang om je early adapters vroeg bij het proces te betrekken. Om aan de verschillende wensen van huurders tegemoet te komen, loopt er bij Portaal momenteel een pilot waarbij individuele verduurzamingspakketten worden aangeboden. Elk pakket is afgestemd op de resultaten die uit de analyse komen,’ aldus Windt

Eigen Haard gebruikt de inzichten van Windt in Amstelveen voor het ‘we go first’ principe : beginnen waar de bewoners er het meest op zitten te wachten. Vermazen: ‘We hebben de complexen, die we vanuit vastgoedperspectief hebben geselecteerd voor duurzaamheidsingrepen, gerangschikt op haalbaarheid vanuit draagvlak van bewoners. De komende tijd gaan we de bewoners van die complexen benaderen en zal het interessant zijn om te horen of de beelden uit de data kloppen. We verwachten meer draagvlak tegen te komen dan bij de traditionele manier, waarbij de keuze voor de complexen vooral vanuit ‘de stenen’ werd bepaald.’

Publicaties en contact

Bekijk de presentatie van Ivar Vermazen en Peeter Windt (bijeenkomst Big Data & Kansen voor corporaties 13 april). Voor meer informatie over de ervaringen van Eigen Haard kunt u contact opnemen met Ivar Vermazen via I.Vermazen@eigenhaard.nl.

Voor meer informatie over de aanpak in Amstelveen kunt u contact opnemen met Peeter Windt van Windt Vastgoed Marketing Advies via info@peeterwindt.nl