Privacyrapport ‘Licht op de digitale schaduw’

Op 5 oktober 2016 verscheen het rapport ‘Licht op de digitale schaduw, verantwoord innoveren met big data’ in opdracht van de minister van Economische Zaken. Een expertgroep verkende hierin de relatie tussen big data en profilering en de bescherming van grondrechten. Daarnaast werkte ze oplossingsrichtingen uit voor het verenigen van twee doeleinden: het benutten van de mogelijkheden van big data enerzijds en het behoud van het vertrouwen van de samenleving in het internet anderzijds.

Bekijk het rapport of lees de door ons gemaakte samenvatting