Categorie: Archief

Leefstijlen

Verschillende leefstijlen kunnen leiden tot botsingen tussen bewoners. Corporaties spelen hier op in, bijvoorbeeld bij de aanpak van een portiek of wijk of via de toewijzing van woningen. Zij hanteren daarbij begrippen als ‘branding’, leefstijlen en woonmilieus. Bewoners willen tegelijkertijd zelf ook meer te zeggen hebben over de keuze van hun woning en wijk. De …

Lees meer

Sociale stijging

Sociale stijging gaat over de ontwikkelingskansen van bewoners. Corpovenista richtte zich in de periode 2008-2013 op vragen als: wat werkt wel en wat niet? Wat betekent sociale stijging voor het leven van bewoners? En breder: wat zijn de effecten van investeren in leefbaarheid? Voor de één betekent sociale stijging meer inkomen of een betere baan, …

Lees meer

Bewonersparticipatie

Ook in de periode 2008-2012 richtte Corpovenista zich op de relatie corporatie – bewoner. Welke nieuwe vormen van bewonersparticipatie ontwikkelen corporaties en hoe verhouden deze zich tot de formele participatie van bewoners zoals die bij wet is geregeld? Hoe is de effectiviteit van de bewonersparticipatie te vergroten? Dat zijn de vragen die in de tweede …

Lees meer