Categorie: Corpovenista2020

De missie van Corpovenista vanaf 2020

Corpovenista wil de komende jaren inzichten bieden, waarmee woningcorporaties antwoord kunnen geven op sociaal volkshuisvestelijke vraagstukken. Om dit te kunnen waarmaken heeft het kennisplatform zich een aantal concrete doelen gesteld en haar strategie voor de komende periode bepaald. Hieronder wordt schematisch weergegeven wat onze doelen en aanpak voor de komende periode zijn.  Missie: Inzichten bieden …

Lees meer

Nieuwe thema’s in 2020

Tijdens het eerste stuurgroepoverleg van 2020, kort na het Trendgesprek dat naar verwachting ook nieuwe input voor volgend jaar zal opleveren, bepalen de strategen in onderling overleg met welke thema’s Corpovenista komende periode aan de slag gaat. Welke volkshuisvestelijke vraagstukken vragen op dit moment om nieuwe inzichten? Waar kan Corpovenista van meerwaarde zijn? Input is …

Lees meer

Samenwerkingspartners

Corpovenista heeft de ambitie om, door bundeling van kennis en denkkracht, inzichten aan te reiken waarmee corporaties antwoord kunnen geven op sociaal volkshuisvestelijke vraagstukken. De denkkracht wordt geleverd door de strategen van de 13 bij Corpovenista aangesloten stedelijke woningcorporaties en Aedes. Daarnaast nodigt Corpovenista geregeld een aantal vrije denkers uit om hun inzichten met ons …

Lees meer