Categorie: Kwetsbare groepen

Monitoronderzoek naar weer zelfstandig wonen

Corpovenista droeg vorig jaar bij aan een onderzoek van de Impuls werkplaats van het Radboudumc. De onderzoekers volgden 72 mensen die vanuit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen de stap maakten naar (begeleid) zelfstandig wonen. De onderzoeksresultaten zijn gratis beschikbaar.

Lees meer

Gids voor preventie van dakloosheid van de Impuls werkplaats

Corpovenista droeg vorig jaar als lid van de Impuls werkplaats van het Radboudumc bij aan de ontwikkeling van de gids ‘Toekomst met een thuis’, met concrete acties en voorbeelden voor de preventie van dakloosheid. Deze gids is gratis beschikbaar. Hoewel de gids zich primair richt op gemeenten, bevat de gids voor corporaties zeker ook relevante informatie.

Lees meer

Vroegsignalering in de wijk

Corporatiemedewerkers, zoals onderhoudsmonteurs en woonconsulenten, hebben in hun dagelijks werk veel contact met wijkbewoners. Regelmatig vangen ze signalen op van huurders met wie het (tijdelijk) minder goed gaat. Corpovenista droeg bij aan een film van de Impuls werkplaats van het Radboudumc over het herkennen van signalen en wat je er vervolgens mee kunt doen.

Lees meer

Samen voor een beschermd thuis

Corpovenista is lid van de Impuls Werkplaats, een samenwerkingsverband van organisaties uit (maatschappelijke) zorg en welzijn. De Impuls Werkplaats bracht recent een publicatie uit over het gezamenlijk creëren en borgen van een beschermd thuis. Voor een goede overgang van beschermd wonen naar zelfstandig wonen in de wijk, moeten op vier domeinen bepaalde condities vervuld worden. 

Lees meer

Impact vergrijzing in beeld

Trendstudies laten doorgaans zien dat de vergrijzing van de Nederlandse bevolking nog wel enige tijd gaat doorzetten, daar is geen twijfel over. Meer twijfel is er over de vraag of die vergijzing de komende jaren ook voortgaat in de sociale huursector, of dat vergrijzing zich meer in de koopsector manifesteert. Corpovenista zocht uit hoe het zit.

Lees meer

Beroep op eigen netwerk voor zorgvraag faalt

“Mijn moeder onderhield intensief en langdurige contact met de halve wereld. Ze had een enorm sociaal netwerk. Ze zag dan ook altijd als een berg op tegen kersttijd want dan moest ze een karrevracht kaarten schrijven, met naast de voorgedrukte nieuwjaarswens voor iedereen een persoonlijk briefje. Toen ze ouder werd bleef een substantieel deel van …

Lees meer

Handelingskader voor corporaties

In het Corpovenista-rapport 'Zorgen Over Wonen' staat de samenwerking tussen gemeenten, zorgpartijen en gemeenten centraal. In het rapport worden twee handelingskaders gepresenteerd om tot een goede (en waar nodig begeleide) huisvestingssituatie te komen. In het rapport wordt onderscheidt gemaakt tussen kwetsbaren in die in principe over voldoende regelkracht beschikken om zelfstandig te kunnen wonen, maar snel een huis nodig hebben en mensen die begeleiding nodig hebben bij het wonen. Ze worden in het rapport respectievelijk spoedzoekers en ‘mensen met een verstoorde zelfregulering’ genoemd.

Lees meer