Categorie: Kwetsbare groepen

Beroep op eigen netwerk voor zorgvraag faalt

“Mijn moeder onderhield intensief en langdurige contact met de halve wereld. Ze had een enorm sociaal netwerk. Ze zag dan ook altijd als een berg op tegen kersttijd want dan moest ze een karrevracht kaarten schrijven, met naast de voorgedrukte nieuwjaarswens voor iedereen een persoonlijk briefje. Toen ze ouder werd bleef een substantieel deel van …

Meer lezen

Handelingskader voor corporaties

In het Corpovenista-rapport 'Zorgen Over Wonen' staat de samenwerking tussen gemeenten, zorgpartijen en gemeenten centraal. In het rapport worden twee handelingskaders gepresenteerd om tot een goede (en waar nodig begeleide) huisvestingssituatie te komen. In het rapport wordt onderscheidt gemaakt tussen kwetsbaren in die in principe over voldoende regelkracht beschikken om zelfstandig te kunnen wonen, maar snel een huis nodig hebben en mensen die begeleiding nodig hebben bij het wonen. Ze worden in het rapport respectievelijk spoedzoekers en ‘mensen met een verstoorde zelfregulering’ genoemd.

Meer lezen

Aanjaagfunctie en vroegsignalering als nieuwe kerntaken van de woningcorporatie

In dit essay stellen Mariska van der Sluis en Pim Hogenboom, respectievelijk coördinator en voorzitter van Corpovenista, zich de vraag welke mogelijkheden de corporatie als verhuurder in deze tijd heeft om al haar huurders ongestoord woongenot te kunnen (blijven) bieden. Hierbij komt de verantwoordelijkheidsvraag uitgebreid aan bod. De verantwoordelijkheid voor de verschillende soorten zorg die …

Meer lezen

Ontmoeten doet ertoe – Essay Talja Blokland

Het is het praatje bij de kapper of het gesprek bij de bushalte dat maakt dat mensen thuis raken in hun woonomgeving. Sociologe Talja Blokland zet in het essay Ontmoeten doet er toe de betekenis van het ontmoeten uiteen. Zij deed dat op verzoek van Vestia die haar de vraag stelde hoe een corporatie leefbaarheid en sociale cohesie vorm geeft.

Meer lezen