Categorie: Nieuws

Schrijf je nu in: Discussiedagen Sociale Huisvesting 2024

De Discussiedagen Sociale Huisvesting komen er weer aan. De organisatie van de tweedaagse doet Corpovenista samen met Platform31, de TU Delft (Faculteit Bouwkunde) en Aedes. De Discussiedagen vinden dit jaar plaats op 17 en 18 oktober in conferentieoord Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. De gedachte achter de Discussiedagen is dat het oplossen van de meest …

Lees meer

Uitnodiging: Serious game voor dilemmadenkers van woningcorporaties

Wikken en wegen jullie ook wel eens of vaak genoeg? “Het belang van de huurder of van de woningzoekende?” “Meer mensen een dak boven het hoofd of investeren in een beter dak?” “Volg je de lokale woonvisie of laat je de investeringsruimte spreken?” “Beantwoorden we volkshuisvestelijke opgaven of zitten we gevangen in overtuigingen?” En zo …

Lees meer

Impressie Corpovenista Trendgesprek 2024: Samen geven we de toekomst vorm!

Op 8 februari 2024 ontmoetten strategen en beleidsmakers elkaar bij Lieven de Key in Amsterdam voor het Corpovenista Trendgesprek 2024. Onder het motto ‘Samen geven we de toekomst vorm!’ deden we een diepgaande verkenning van de trends die de komende jaren de woningcorporatiesector zullen beïnvloeden. Hier volgt een weergave van de belangrijkste inzichten en discussiepunten …

Lees meer

Corpovenista Trendgesprek – 8 februari 2024 – meld je nu aan!

Het jaarlijkse Corpovenista Trendgesprek dat plaatsvindt op 8 februari 2024 heeft het thema ‘Samen geven we de toekomst vorm!’ We zijn inmiddels gewend aan het leven met structurele onzekerheid. Door open te staan voor ontwikkelingen in onze omgeving en in samenwerking met onze huurders en partners kunnen we als corporaties bijdragen aan een toekomst die …

Lees meer

Corpovenista Trendspecial: ‘Bewegen naar vertrouwen’

Tijdens de Corpovenista Trendspecial op 5 oktober 2023, met als thema ‘Bewegen naar vertrouwen’, spraken we over groeiende ongelijkheid, afnemend vertrouwen en de rol van woningcorporaties daarbij. Deze bijeenkomst, gehouden bij Havensteder in Rotterdam, bracht experts vanuit verschillende woningcorporaties samen om in te gaan op actuele uitdagingen en oplossingsrichtingen binnen de volkshuisvesting.

Lees meer

Sturend aan de slag met volkshuisvesting tijdens de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2023

Sturend aan de slag met volkshuisvesting was het centrale thema van de negende editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting op 30 en 31 oktober 2023. De Discussiedagen Sociale Huisvesting zijn een jaarlijks tweedaags evenement waarin strategen en experts in debat gaan over de uitdagingen waarmee de sociale huisvestingssector wordt geconfronteerd. Negen Corpovenistaleden namen deel op basis van door hen op persoonlijke titel geschreven papers.

Lees meer