Categorie: Nieuws

Dakloosheid onder jongeren naar nul !?

Hoe kunnen we dakloosheid onder jongeren uitbannen? Corpovenista heeft met dit vraagstuk een team studenten uitgedaagd om met radicale oplossingen te komen. Op donderdagmiddag 19 mei gaan we hier bij woningcorporatie Portaal met elkaar over in gesprek.

Meer lezen

Actueel programma Corpovenista

Er lopen op dit moment verschillende projecten binnen Corpovenista, waarmee invulling wordt gegeven aan de ambitie om inzichten aan te reiken waarmee corporaties antwoord kunnen geven op sociaal volkshuisvestelijke vraagstukken. Drie projecten lichten we kort toe: dakloosheid onder jongeren, dynamiek in buurten en passend toewijzen en het Trendgesprek 2022. 

Meer lezen

Inspirerende uitkomst Challenge Woonruimteverdeling

challenge woonruimteverdeling

De Challenge Woonruimteverdeling is goed verlopen. Het doel van de Challenge was vernieuwende mogelijkheden te vergaren voor de verdeling van woningen in deze tijden van schaarste. Kan het effectiever, simpeler, rechtvaardiger? De deelnemers zonden hun ideeën in. Het duo met de meest inspirerende oplossing presenteerde die voor een deskundige jury.

Meer lezen