Categorie: Nieuws

Masterclass strategie-implementatie voor woningcorporaties

Op 7 en 8 december 2023 organiseert the performance factory samen met Strategie in een dag een masterclass strategie-implementatie voor woningcorporaties bij WonenBreburg in Breda. Aanmelding via Corpovenista geeft een korting van 250 euro. De masterclass gaat onder andere over het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden om je strategie effectief te verwezenlijken. Ook de valkuilen van strategie-implementatie …

Lees meer

Trendspecial 5 oktober: bewegen naar vertrouwen

Op donderdagmiddag 5 oktober gaan we in gesprek over alledaagse attentheid, de rol van woningcorporaties in de wijk en de kansen van een mogelijk nieuw politiek elan. Deze trendspecial bouwt voort op ons Trendgesprek 2023, en dan vooral op de trends afnemend vertrouwen in instituties en afnemende sociale cohesie.  Dit verdiepend Trendgesprek vindt plaats net na …

Lees meer

Monitoronderzoek naar weer zelfstandig wonen

Corpovenista droeg vorig jaar bij aan een onderzoek van de Impuls werkplaats van het Radboudumc. De onderzoekers volgden 72 mensen die vanuit de maatschappelijke opvang of beschermd wonen de stap maakten naar (begeleid) zelfstandig wonen. De onderzoeksresultaten zijn gratis beschikbaar.

Lees meer

Gids voor preventie van dakloosheid van de Impuls werkplaats

Corpovenista droeg vorig jaar als lid van de Impuls werkplaats van het Radboudumc bij aan de ontwikkeling van de gids ‘Toekomst met een thuis’, met concrete acties en voorbeelden voor de preventie van dakloosheid. Deze gids is gratis beschikbaar. Hoewel de gids zich primair richt op gemeenten, bevat de gids voor corporaties zeker ook relevante informatie.

Lees meer

Bouwen aan ’toekomstproof’ woningcorporaties

Hoe ziet de woningcorporatie eruit in 2035? Deze vraag kregen de trainees van Talent in Huis. Zij werkten vier inspirerende corporatiemodellen uit, inspelend op trends die van invloed zijn op de corporatiesector. Over deze vier ‘corporaties van de toekomst’ gingen we in gesprek tijdens een themabijeenkomst van Corpovenista en Talent in Huis.

Lees meer

Gezonde buurten en woningen

Een groeiend aantal huurders van sociale huurwoningen heeft gezondheidsproblemen. Daarom verdiepten we ons tijdens een Corpovenista inspiratiemiddag in het ontwerpen van een woning en woonomgeving die uitnodigen tot gezond gedrag. Want gezond gedrag levert niet alleen een groter gevoel van welzijn op voor de huurder zelf, maar beperkt ook het beroep op ons overbelaste zorgsysteem.

Lees meer

Ruimte voor huishoudensontwikkeling

Wat kunnen corporaties doen om hun huurders de woonruimte te bieden die past bij hun levensfase? Deze vraag stond centraal tijdens een Corpovenista werkbijeenkomst op 2 maart. We verzamelden verschillende oplossingsrichtingen op het vlak van woonruimteverdeling en portefeuillesturing.

Lees meer

Vroegsignalering in de wijk

Corporatiemedewerkers, zoals onderhoudsmonteurs en woonconsulenten, hebben in hun dagelijks werk veel contact met wijkbewoners. Regelmatig vangen ze signalen op van huurders met wie het (tijdelijk) minder goed gaat. Corpovenista droeg bij aan een film van de Impuls werkplaats van het Radboudumc over het herkennen van signalen en wat je er vervolgens mee kunt doen.

Lees meer