Categorie: Nieuws

Bijeenkomst: Utrecht onder de loep

Op woensdag 14 oktober van 14.30 tot 17.30 uur legt Corpovenista het vergrootglas op Utrecht. Wat leren bevindingen uit de onderzoeken Veerkracht (InFact Research/ Circusvis) en Regio als Garderobe (Universiteit van Amsterdam) ons als we ze in samenhang bekijken?

Meer lezen

Webinar nieuw woonruimteverdelingssysteem Amsterdam

Amsterdam stevent af op een nieuw woonruimteverdelingssysteem. Hoe ziet het eruit? Wat verandert er en welke overwegingen liggen aan het nieuwe systeem ten grondslag? Corpovenista organiseert op woensdag 24 juni een webinar met Mathijs van Dam (AFWC) en Sanne van der Lelij (Gemeente Amsterdam). Na aanmelding via vandersluis@corpovenista.nl ontvangt u een link. Bijeenkomst vindt plaats via Microsoft Teams.

Meer lezen

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2020

Hoe kan het dat Nederland met zo’n rijke woningbouwtraditie geen oplossing heeft voor het woningtekort? Ter voorbereiding op de zesde editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting, op 23 en 24 september te Zeist, worden bevlogen beleidsstrategen uitgenodigd om hier een antwoord op te formuleren en met oplossingen te komen.

Meer lezen

Regio als Garderobe toont verhuisbewegingen metropoolregio’s

De boekpublicatie De Regio als Garderobe, waar Corpovenista mede-opdrachtgever van is, toont alle verhuisbewegingen in de metropoolregio’s Amsterdam, Eindhoven, Den Haag/Rotterdam en Utrecht over de periode 2005-2015. Het kaartmateriaal is exclusief gepubliceerd op onze website. Het boek kunt u bestellen via Amsterdam University Press.

Meer lezen

Expertmeeting Tijdelijk Wonen

Corpovenista organiseert op woensdag 20 november een expertmeeting rondom het thema Tijdelijk Wonen. Doel van deze bijeenkomst is om een beter beeld te krijgen van de verschillende doelgroepen die ‘tijdelijk wonen’, hun leefomstandigheden en de (on)mogelijkheden om een scherpere inschatting te kunnen maken van de aantallen per regio.

Meer lezen

Leren van Big Data

Leren van Big Data. Hoe doe je dat en wat zijn de mogelijkheden? In het najaar van 2018 boden Aedes en Corpovenista gezamenlijk een masterclass en een leergang aan. Dit voorjaar gaat een ontwikkelgroep van start.

Meer lezen