Categorie: Nieuws

Gezonde gebouwen en buurten

Gezonde gebouwen

Op woensdagmiddag 19 april gaan we met Armand Paardekoper van Mecanoo in gesprek over uitgangspunten bij het ontwerpen van gezonde gebieden en gebouwen en blue zones. Clementine Mol, bouwkundig arts, laat ons zien hoe we een optimale woonomgeving voor ouderen kunnen creëren. Hierna volgen workshops over het bouwen van gezonde buurten.
Deze bijeenkomst staat ook open voor niet-leden van Corpovenista!

Lees meer

Corpovenista Trendgesprek 2023, Crises als kans!?

Het jaarlijkse Corpovenista Trendgesprek dat plaatsvindt op 9 februari 2023 heeft het thema 'Crises als kans!?'. We bevinden ons in een periode van verschillende crises (wooncrisis, klimaatcrisis, energiecrisis, grondstoffencrisis, inflatiecrisis...) Dit geeft onzekerheid, maar ook kansen! In het Trendraamwerk Woningcorporaties 2023 lees je alles over de actuele trends die impact hebben op woningcorporaties en huurders.

Lees meer

De sociale huurwoning biedt niet altijd ruimte voor groei

Grote woningen bieden huurders meer kans op het realiseren van hun wensen tot gezinsuitbreiding, dan kleine woningen. Zo blijkt uit onderzoek dat Rigo deed in opdracht van Corpovenista. Het lijkt er op dat kleine woningen een belemmerend effect hebben op de doorgroei. Corpovenista ziet verschillende mogelijkheden voor corporaties om huurders met een wens tot gezinsuitbreiding te ondersteunen in hun verdere wooncarrière.

Lees meer

Samen voor een beschermd thuis

Corpovenista is lid van de Impuls Werkplaats, een samenwerkingsverband van organisaties uit (maatschappelijke) zorg en welzijn. De Impuls Werkplaats bracht recent een publicatie uit over het gezamenlijk creëren en borgen van een beschermd thuis. Voor een goede overgang van beschermd wonen naar zelfstandig wonen in de wijk, moeten op vier domeinen bepaalde condities vervuld worden. 

Lees meer

Inzicht in inflatie

inflatie

Huurders en corporaties hebben last van uitzonderlijk hoge prijsstijgingen. Huurders kampen vooral met de prijsstijging van energie en voeding. Corporaties hebben last van stijgende bouwkosten. Manon van Middelkoop (CBS) zet de feiten voor ons op een rij. 

Lees meer

Terugblik Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

Corpovenista organiseerde samen met Platform31, de TUDelft en Aedes de achtste editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting op 27 en 28 september. Deze dagen stonden in het teken van de wooncrisis. Alle deelnemers presenteerden kort hun paper waarna een discussie volgde om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen.

Lees meer

Geldstress in een complexe samenleving

Nadja Jungmann

De economische ontwikkelingen zorgen voor grote onzekerheid en zetten de betaalbaarheid onder druk. Veel huurders hebben geldstress en nemen daardoor niet altijd de beste beslissingen. Daar komt bij dat het systeem van toeslagen en schuldregelingen te complex is geworden. Over deze onderwerpen spraken we tijdens de Corpovenista bijeenkomst Economische ontwikkelingen, betaalbaarheid & schuldenproblematiek op 22 september. 

Lees meer