Categorie: Uitgelicht

De sociale huurwoning biedt niet altijd ruimte voor groei

Rigo rapport Komen, gaan en blijven in corporatiewoningen

Grote woningen bieden huurders meer kans op het realiseren van hun wensen tot gezinsuitbreiding, dan kleine woningen. Zo blijkt uit onderzoek dat Rigo deed in opdracht van Corpovenista. Het lijkt er op dat kleine woningen een belemmerend effect hebben op de doorgroei. Corpovenista ziet verschillende mogelijkheden voor corporaties om huurders met een wens tot gezinsuitbreiding te ondersteunen in hun verdere wooncarrière.

Meer lezen

Inzicht in inflatie

inflatie

Huurders en corporaties hebben last van uitzonderlijk hoge prijsstijgingen. Huurders kampen vooral met de prijsstijging van energie en voeding. Corporaties hebben last van stijgende bouwkosten. Manon van Middelkoop (CBS) zet de feiten voor ons op een rij. 

Meer lezen

Terugblik Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

Corpovenista organiseerde samen met Platform31, de TUDelft en Aedes de achtste editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting op 27 en 28 september. Deze dagen stonden in het teken van de wooncrisis. Alle deelnemers presenteerden kort hun paper waarna een discussie volgde om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen.

Meer lezen

Geldstress in een complexe samenleving

Nadja Jungmann

De economische ontwikkelingen zorgen voor grote onzekerheid en zetten de betaalbaarheid onder druk. Veel huurders hebben geldstress en nemen daardoor niet altijd de beste beslissingen. Daar komt bij dat het systeem van toeslagen en schuldregelingen te complex is geworden. Over deze onderwerpen spraken we tijdens de Corpovenista bijeenkomst Economische ontwikkelingen, betaalbaarheid & schuldenproblematiek op 22 september. 

Meer lezen

Dakloosheid onder jongeren naar nul !?

Hoe kunnen we dakloosheid onder jongeren uitbannen? Corpovenista heeft met dit vraagstuk een team studenten uitgedaagd om met radicale oplossingen te komen. Op donderdagmiddag 19 mei gaan we hier bij woningcorporatie Portaal met elkaar over in gesprek.

Meer lezen

Actueel programma Corpovenista

Er lopen op dit moment verschillende projecten binnen Corpovenista, waarmee invulling wordt gegeven aan de ambitie om inzichten aan te reiken waarmee corporaties antwoord kunnen geven op sociaal volkshuisvestelijke vraagstukken. Drie projecten lichten we kort toe: dakloosheid onder jongeren, dynamiek in buurten en passend toewijzen en het Trendgesprek 2022. 

Meer lezen