Categorie: Uitgelicht

Schrijf je nu in: Discussiedagen Sociale Huisvesting 2024

De Discussiedagen Sociale Huisvesting komen er weer aan. De organisatie van de tweedaagse doet Corpovenista samen met Platform31, de TU Delft (Faculteit Bouwkunde) en Aedes. De Discussiedagen vinden dit jaar plaats op 17 en 18 oktober in conferentieoord Kontakt der Kontinenten te Soesterberg. De gedachte achter de Discussiedagen is dat het oplossen van de meest …

Lees meer

Uitnodiging: Serious game voor dilemmadenkers van woningcorporaties

Wikken en wegen jullie ook wel eens of vaak genoeg? “Het belang van de huurder of van de woningzoekende?” “Meer mensen een dak boven het hoofd of investeren in een beter dak?” “Volg je de lokale woonvisie of laat je de investeringsruimte spreken?” “Beantwoorden we volkshuisvestelijke opgaven of zitten we gevangen in overtuigingen?” En zo …

Lees meer

Impressie Corpovenista Trendgesprek 2024: Samen geven we de toekomst vorm!

Op 8 februari 2024 ontmoetten strategen en beleidsmakers elkaar bij Lieven de Key in Amsterdam voor het Corpovenista Trendgesprek 2024. Onder het motto ‘Samen geven we de toekomst vorm!’ deden we een diepgaande verkenning van de trends die de komende jaren de woningcorporatiesector zullen beïnvloeden. Hier volgt een weergave van de belangrijkste inzichten en discussiepunten …

Lees meer

Dakloosheid onder jongeren naar nul!

Een dak boven je hoofd is een mensenrecht en de basis voor goed functioneren in de maatschappij. In Nederland zien we de laatste 10 jaar echter een verdubbeling van het aantal daklozen. Hoewel het CBS aangeeft dat aantallen dalen, wordt dit niet herkend door de sector (zorg en opvang). Veel daklozen blijven uit beeld van …

Lees meer

Tiwos ervaart: ‘Samensturing zorgt voor betere besluiten’

Op 29 juni jl. kwam ons leden-platformoverleg weer bijeen, gastvrij ontvangen door Woonin (voorheen Mitros) in Utrecht. Een van de sprekers was Amarens van der Meulen van de Tilburgse corporatie Tiwos. Haar thema was samensturing, een aanpak voor het organiseren en veranderen van organisaties vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. Tiwos heeft daar ervaring mee. Positieve ervaring.     …

Lees meer

Gids voor preventie van dakloosheid van de Impuls werkplaats

Corpovenista droeg vorig jaar als lid van de Impuls werkplaats van het Radboudumc bij aan de ontwikkeling van de gids ‘Toekomst met een thuis’, met concrete acties en voorbeelden voor de preventie van dakloosheid. Deze gids is gratis beschikbaar. Hoewel de gids zich primair richt op gemeenten, bevat de gids voor corporaties zeker ook relevante informatie.

Lees meer

Gezonde buurten en woningen

Een groeiend aantal huurders van sociale huurwoningen heeft gezondheidsproblemen. Daarom verdiepten we ons tijdens een Corpovenista inspiratiemiddag in het ontwerpen van een woning en woonomgeving die uitnodigen tot gezond gedrag. Want gezond gedrag levert niet alleen een groter gevoel van welzijn op voor de huurder zelf, maar beperkt ook het beroep op ons overbelaste zorgsysteem.

Lees meer