Categorie: Uitgelicht

Gids voor preventie van dakloosheid van de Impuls werkplaats

Corpovenista droeg vorig jaar als lid van de Impuls werkplaats van het Radboudumc bij aan de ontwikkeling van de gids ‘Toekomst met een thuis’, met concrete acties en voorbeelden voor de preventie van dakloosheid. Deze gids is gratis beschikbaar. Hoewel de gids zich primair richt op gemeenten, bevat de gids voor corporaties zeker ook relevante informatie.

Meer lezen

Bouwen aan ’toekomstproof’ woningcorporaties

Hoe ziet de woningcorporatie eruit in 2035? Deze vraag kregen de trainees van Talent in Huis. Zij werkten vier inspirerende corporatiemodellen uit, inspelend op trends die van invloed zijn op de corporatiesector. Over deze vier ‘corporaties van de toekomst’ gingen we in gesprek tijdens een themabijeenkomst van Corpovenista en Talent in Huis.

Meer lezen

Gezonde buurten en woningen

Een groeiend aantal huurders van sociale huurwoningen heeft gezondheidsproblemen. Daarom verdiepten we ons tijdens een Corpovenista inspiratiemiddag in het ontwerpen van een woning en woonomgeving die uitnodigen tot gezond gedrag. Want gezond gedrag levert niet alleen een groter gevoel van welzijn op voor de huurder zelf, maar beperkt ook het beroep op ons overbelaste zorgsysteem.

Meer lezen

Ruimte voor huishoudensontwikkeling

Wat kunnen corporaties doen om hun huurders de woonruimte te bieden die past bij hun levensfase? Deze vraag stond centraal tijdens een Corpovenista werkbijeenkomst op 2 maart. We verzamelden verschillende oplossingsrichtingen op het vlak van woonruimteverdeling en portefeuillesturing.

Meer lezen

Vroegsignalering in de wijk

Corporatiemedewerkers, zoals onderhoudsmonteurs en woonconsulenten, hebben in hun dagelijks werk veel contact met wijkbewoners. Regelmatig vangen ze signalen op van huurders met wie het (tijdelijk) minder goed gaat. Corpovenista droeg bij aan een film van de Impuls werkplaats van het Radboudumc over het herkennen van signalen en wat je er vervolgens mee kunt doen.

Meer lezen

Gezonde gebouwen en buurten

Gezonde gebouwen

Op woensdagmiddag 19 april gaan we met Armand Paardekoper van Mecanoo in gesprek over uitgangspunten bij het ontwerpen van gezonde gebieden en gebouwen en blue zones. Clementine Mol, bouwkundig arts, laat ons zien hoe we een optimale woonomgeving voor ouderen kunnen creëren. Hierna volgen workshops over het bouwen van gezonde buurten.
Deze bijeenkomst staat ook open voor niet-leden van Corpovenista!

Meer lezen

De sociale huurwoning biedt niet altijd ruimte voor groei

Rigo rapport Komen, gaan en blijven in corporatiewoningen

Grote woningen bieden huurders meer kans op het realiseren van hun wensen tot gezinsuitbreiding, dan kleine woningen. Zo blijkt uit onderzoek dat Rigo deed in opdracht van Corpovenista. Het lijkt er op dat kleine woningen een belemmerend effect hebben op de doorgroei. Corpovenista ziet verschillende mogelijkheden voor corporaties om huurders met een wens tot gezinsuitbreiding te ondersteunen in hun verdere wooncarrière.

Meer lezen

Inzicht in inflatie

inflatie

Huurders en corporaties hebben last van uitzonderlijk hoge prijsstijgingen. Huurders kampen vooral met de prijsstijging van energie en voeding. Corporaties hebben last van stijgende bouwkosten. Manon van Middelkoop (CBS) zet de feiten voor ons op een rij. 

Meer lezen