Categorie: Uitgelicht

Dakloosheid onder jongeren naar nul!

Een dak boven je hoofd is een mensenrecht en de basis voor goed functioneren in de maatschappij. In Nederland zien we de laatste 10 jaar echter een verdubbeling van het aantal daklozen. Hoewel het CBS aangeeft dat aantallen dalen, wordt dit niet herkend door de sector (zorg en opvang). Veel daklozen blijven uit beeld van …

Lees meer

Tiwos ervaart: ‘Samensturing zorgt voor betere besluiten’

Op 29 juni jl. kwam ons leden-platformoverleg weer bijeen, gastvrij ontvangen door Woonin (voorheen Mitros) in Utrecht. Een van de sprekers was Amarens van der Meulen van de Tilburgse corporatie Tiwos. Haar thema was samensturing, een aanpak voor het organiseren en veranderen van organisaties vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. Tiwos heeft daar ervaring mee. Positieve ervaring.     …

Lees meer

Gids voor preventie van dakloosheid van de Impuls werkplaats

Corpovenista droeg vorig jaar als lid van de Impuls werkplaats van het Radboudumc bij aan de ontwikkeling van de gids ‘Toekomst met een thuis’, met concrete acties en voorbeelden voor de preventie van dakloosheid. Deze gids is gratis beschikbaar. Hoewel de gids zich primair richt op gemeenten, bevat de gids voor corporaties zeker ook relevante informatie.

Lees meer

Gezonde buurten en woningen

Een groeiend aantal huurders van sociale huurwoningen heeft gezondheidsproblemen. Daarom verdiepten we ons tijdens een Corpovenista inspiratiemiddag in het ontwerpen van een woning en woonomgeving die uitnodigen tot gezond gedrag. Want gezond gedrag levert niet alleen een groter gevoel van welzijn op voor de huurder zelf, maar beperkt ook het beroep op ons overbelaste zorgsysteem.

Lees meer

Ruimte voor huishoudensontwikkeling

Wat kunnen corporaties doen om hun huurders de woonruimte te bieden die past bij hun levensfase? Deze vraag stond centraal tijdens een Corpovenista werkbijeenkomst op 2 maart. We verzamelden verschillende oplossingsrichtingen op het vlak van woonruimteverdeling en portefeuillesturing.

Lees meer

De sociale huurwoning biedt niet altijd ruimte voor groei

Grote woningen bieden huurders meer kans op het realiseren van hun wensen tot gezinsuitbreiding, dan kleine woningen. Zo blijkt uit onderzoek dat Rigo deed in opdracht van Corpovenista. Het lijkt er op dat kleine woningen een belemmerend effect hebben op de doorgroei. Corpovenista ziet verschillende mogelijkheden voor corporaties om huurders met een wens tot gezinsuitbreiding te ondersteunen in hun verdere wooncarrière.

Lees meer

Geldstress in een complexe samenleving

Nadja Jungmann

De economische ontwikkelingen zorgen voor grote onzekerheid en zetten de betaalbaarheid onder druk. Veel huurders hebben geldstress en nemen daardoor niet altijd de beste beslissingen. Daar komt bij dat het systeem van toeslagen en schuldregelingen te complex is geworden. Over deze onderwerpen spraken we tijdens de Corpovenista bijeenkomst Economische ontwikkelingen, betaalbaarheid & schuldenproblematiek op 22 september. 

Lees meer

Dakloosheid onder jongeren naar nul !?

Hoe kunnen we dakloosheid onder jongeren uitbannen? Corpovenista heeft met dit vraagstuk een team studenten uitgedaagd om met radicale oplossingen te komen. Op donderdagmiddag 19 mei gaan we hier bij woningcorporatie Portaal met elkaar over in gesprek.

Lees meer