Categorie: Publicaties

Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)

Reader Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) In dit dossier vindt u de resultaten van 14 Maatschappelijke Kosten Baten analyses (MKBA’s) die corporaties lieten uitvoeren. Dit dossier is als reader uitgegeven door Kennisplatform Corpovenista ter gelegenheid van de conferentie ‘Vernieuwing Verbinden’ op 17 maart 2015. Een uitgave van Kennisplatform Corpovenista en de Kopgroep MKBA Gepubliceerd: …

Meer lezen

Zeggenschap bewoners & formele bewonersparticipatie

Lees meer over dit onderwerp op de themapagina Bewoners en zeggenschap over de woonomgeving Video ‘Het verhaal van Bewoners‘ Het verhaal van bewoners over samenwerken met corporaties in 9 minuten. Deze film is gebaseerd op onderzoek van Reserach2Evolve en Inicio naar bewoners en zeggenschap. Bewoners & Zeggenschap. Wensen en motieven van huurders Veel bewoners willen meer invloed …

Meer lezen

Functie van buurten en regio’s

De buurt als jas, een pleidooi voor diversiteit Uniformiteit in wijken en centrale planvorming zijn achterhaald’, zo luidt de belangrijkste conclusie uit het boek ‘De Buurt als Jas’. De buurt kan gezien worden als een soort jas, die past in een bepaalde fase van het leven. Regelmatig wordt het tijd voor een nieuwe jas. De tijd …

Meer lezen

Leefstijlen

Voorkeur voor een leefstijl. Een onderzoek naar leefstijlmethodieken in het woondomein Verschillende leefstijlen kunnen leiden tot botsingen tussen bewoners. Corporaties spelen hier op in, bijvoorbeeld bij de aanpak van een portiek of wijk of via de toewijzing van woningen. Corpovenista voerde ten tijde van Corpovenista II een omvangrijke studie naar branding en leefstijlen uit. Deelonderzoek 1 …

Meer lezen

Sociale stijging

Sociale stijging: tussen droom en daad Corpovenista heeft DSP-groep gevraagd om een onderzoek naar sociale stijging. De centrale probleemstelling: ‘Hoe kan sociale stijging worden gedefinieerd, welke interventies waarin woningcorporaties een rol spelen dragen bij aan de sociale stijging van de betreffende individuen en wat zijn de effecten van deze interventies voor de betreffende wijken?’ Doel van het onderzoek is kennisontwikkeling …

Meer lezen

Decentralisatie / nieuwe rol gemeenten

Agenda voor het gesprek met de wethouder sociaal domein. Over de effecten van de 3 decentralisaties + scheiden wonen & zorg op sociaal wonen Corpovenista heeft een handreiking voor corporaties gemaakt, die samen met het onderzoek naar de standpunten op dit terrein van de verschillende politieke partijen, de nodige handvatten aan corporaties biedt om met gemeenten …

Meer lezen