Categorie: Trends

Corpovenista Trendgesprek 2023, Crises als kans!?

Het jaarlijkse Corpovenista Trendgesprek dat plaatsvindt op 9 februari 2023 heeft het thema 'Crises als kans!?'. We bevinden ons in een periode van verschillende crises (wooncrisis, klimaatcrisis, energiecrisis, grondstoffencrisis, inflatiecrisis...) Dit geeft onzekerheid, maar ook kansen! In het Trendraamwerk Woningcorporaties 2023 lees je alles over de actuele trends die impact hebben op woningcorporaties en huurders.

Meer lezen

Inzicht in inflatie

inflatie

Huurders en corporaties hebben last van uitzonderlijk hoge prijsstijgingen. Huurders kampen vooral met de prijsstijging van energie en voeding. Corporaties hebben last van stijgende bouwkosten. Manon van Middelkoop (CBS) zet de feiten voor ons op een rij. 

Meer lezen

Geldstress in een complexe samenleving

Nadja Jungmann

De economische ontwikkelingen zorgen voor grote onzekerheid en zetten de betaalbaarheid onder druk. Veel huurders hebben geldstress en nemen daardoor niet altijd de beste beslissingen. Daar komt bij dat het systeem van toeslagen en schuldregelingen te complex is geworden. Over deze onderwerpen spraken we tijdens de Corpovenista bijeenkomst Economische ontwikkelingen, betaalbaarheid & schuldenproblematiek op 22 september. 

Meer lezen

Trendraamwerk woningcorporaties 2021

Corpovenista heeft een Trendraamwerk voor de sector ontwikkeld. Dit raamwerk zal jaarlijks worden geactualiseerd en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor gebruikt worden voor scenarioplanning, visie- en strategieontwikkeling of het voeren van het gesprek over trends met gemeenten en huurdersorganisaties.

Meer lezen

Trendspecial: ‘Deep fakes in burengeschillen heel reëel’

Het is tegenwoordig bijzonder eenvoudig om informatie over anderen te verzamelen, te verspreiden en zelfs te vervalsen door deep fakes. Producten die hiertoe de mogelijkheden bieden zijn voor iedereen beschikbaar. Er zijn al voorbeelden van bewoners die elkaar in buurtapps zwart maken door het verspreiden van bewerkte filmpjes over de ander. ‘Woningcorporaties zullen hier steeds vaker mee te maken krijgen.'

Meer lezen

Trendgesprek 2021: over groepsvorming en afnemende cohesie

In ons jaarlijks Trendgesprek, dat op dinsdagmiddag 9 februari vanaf 14.00 uur plaatsvond, kozen we ervoor om de focus te leggen op de trends ‘Afnemende sociale cohesie’, gecombineerd met ‘toenemende groepsvorming’.

Deze twee trends lijken paradoxaal, echter de toenemende groepsvorming speelt zich veelal niet af op buurtniveau, maar bijvoorbeeld online, wat de polarisatie op buurtniveau juist soms lijkt te versterken. Tijdens de bijeenkomst, wederom onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Pieter Hilhorst, leerden we dat cohesie niet zonder conflict kan bestaan.

Meer lezen