Categorie: Trends

Trendraamwerk woningcorporaties 2021

Corpovenista heeft een Trendraamwerk voor de sector ontwikkeld. Dit raamwerk zal jaarlijks worden geactualiseerd en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor gebruikt worden voor scenarioplanning, visie- en strategieontwikkeling of het voeren van het gesprek over trends met gemeenten en huurdersorganisaties.

Meer lezen

Trendspecial: ‘Deep fakes in burengeschillen heel reëel’

Het is tegenwoordig bijzonder eenvoudig om informatie over anderen te verzamelen, te verspreiden en zelfs te vervalsen door deep fakes. Producten die hiertoe de mogelijkheden bieden zijn voor iedereen beschikbaar. Er zijn al voorbeelden van bewoners die elkaar in buurtapps zwart maken door het verspreiden van bewerkte filmpjes over de ander. ‘Woningcorporaties zullen hier steeds vaker mee te maken krijgen.'

Meer lezen

Trendgesprek 2021: over groepsvorming en afnemende cohesie

In ons jaarlijks Trendgesprek, dat op dinsdagmiddag 9 februari vanaf 14.00 uur plaatsvond, kozen we ervoor om de focus te leggen op de trends ‘Afnemende sociale cohesie’, gecombineerd met ‘toenemende groepsvorming’.

Deze twee trends lijken paradoxaal, echter de toenemende groepsvorming speelt zich veelal niet af op buurtniveau, maar bijvoorbeeld online, wat de polarisatie op buurtniveau juist soms lijkt te versterken. Tijdens de bijeenkomst, wederom onder de bezielende leiding van dagvoorzitter Pieter Hilhorst, leerden we dat cohesie niet zonder conflict kan bestaan.

Meer lezen