Corpovenista 2020 -2022

De missie van Corpovenista vanaf 2020

09-12-2019

Corpovenista wil de komende jaren inzichten bieden, waarmee woningcorporaties antwoord kunnen geven op sociaal volkshuisvestelijke vraagstukken. Om dit te kunnen waarmaken heeft het kennisplatform zich een aantal concrete doelen gesteld en haar strategie voor de komende periode bepaald. Hieronder wordt schematisch weergegeven wat onze doelen en aanpak voor de komende… Meer lezen

Nieuwe thema’s in 2020

08-12-2019

Tijdens het eerste stuurgroepoverleg van 2020, kort na het Trendgesprek dat naar verwachting ook nieuwe input voor volgend jaar zal opleveren, bepalen de strategen in onderling overleg met welke thema’s Corpovenista komende periode aan de slag gaat. Welke volkshuisvestelijke vraagstukken vragen op dit moment om nieuwe inzichten? Waar kan Corpovenista… Meer lezen

Samenwerkingspartners

05-12-2019

Corpovenista heeft de ambitie om, door bundeling van kennis en denkkracht, inzichten aan te reiken waarmee corporaties antwoord kunnen geven op sociaal volkshuisvestelijke vraagstukken. De denkkracht wordt geleverd door de strategen van de 13 bij Corpovenista aangesloten stedelijke woningcorporaties en Aedes. Daarnaast nodigt Corpovenista geregeld een aantal vrije denkers uit… Meer lezen

Corpovenista organiseert jaarlijks Trendgesprek

30-09-2019

Welke trends staan ons als corporaties de komende jaren te wachten? Welke impact hebben deze trends en omgevingsontwikkelingen op onze dagelijkse werkpraktijk als woningcorporaties? Vanaf nu organiseert Corpovenista jaarlijks het Grote Corpovenista Trendgesprek. Meer lezen