Dossier Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA)

In dit dossier vindt u de resultaten van 14 Maatschappelijke Kosten Baten analyses (MKBA’s) die corporaties lieten uitvoeren. Dit dossier is als reader uitgegeven door Kennisplatform Corpovenista ter gelegenheid van de conferentie ‘Vernieuwing Verbinden’ op 17 maart 2015.

In dit dossier wordt eerst de methode van de MKBA kort toegelicht. Daarna vindt u, in een tiental artikelen, de resultaten van de MKBA’s. Enkele MKBA’s worden samen in één artikel gepresenteerd omdat zij hetzelfde thema belichten. Er werden vier MKBA’s uitgevoerd van projecten met maatschappelijk vastgoed en twee MKBA’s van de impact van verkoop van sociale huurwoningen op de leefbaarheid in de wijk. Het dossier sluit af met een aantal inzichten en dwarsverbanden die uit de verschillende MKBA’s zijn op te tekenen.

Artikelen MKBA

 1. Introductie: De maatschappelijke kosten en baten analyse
 2. Collectieve aanpassingen meestal niet de slimste weg
 3. Maatschappelijk vastgoed kan ook rendabel zijn
 4. Grootschalige wijkaanpak pakt goed uit
 5. Leefbaarheid wijken verbetert door verkoop huurwoningen
 6. Huurders hebben veel baat bij energiebesparende maatregelen
 7. Project Woningcontingent maatschappelijk zeer renderend
 8. Aanpak woonfraude en huurachterstand leveren positief maatschappelijk rendement op
 9. Leefbaarheid in buurten versterkt door investeringen in sociaal domein
 10. Investeren in Buurtbeheerbedrijven loont als je het maar samen doet
 11. Conclusie: De MKBA: wat levert het op?

 

Download de MKBA reader met alle artikelen