Aanjaagfunctie en vroegsignalering als nieuwe kerntaken van de woningcorporatie

In dit essay stellen Mariska van der Sluis en Pim Hogenboom, respectievelijk coördinator en voorzitter van Corpovenista, zich de vraag welke mogelijkheden de corporatie als verhuurder in deze tijd heeft om al haar huurders ongestoord woongenot te kunnen (blijven) bieden. Hierbij komt de verantwoordelijkheidsvraag uitgebreid aan bod. De verantwoordelijkheid voor de verschillende soorten zorg die een deel van de huurders nodig heeft, ligt niet bij de woningcorporatie, maar bij gemeenten, zorg- en welzijnspartijen.