Handelingskader voor corporaties

In het Corpovenista-rapport ‘Zorgen Over Wonen‘ staat de samenwerking tussen gemeenten, zorgpartijen en gemeenten centraal. In het rapport worden twee handelingskaders gepresenteerd om tot een goede (en waar nodig begeleide) huisvestingssituatie te komen. In het rapport wordt onderscheidt gemaakt tussen kwetsbaren in die in principe over voldoende regelkracht beschikken om zelfstandig te kunnen wonen, maar snel een huis nodig hebben en mensen die begeleiding nodig hebben bij het wonen. Ze worden in het rapport respectievelijk spoedzoekers en ‘mensen met een verstoorde zelfregulering’ genoemd.  Bekijk de twee handelingskaders in het rapport Zorgen over Wonen.