Ontmoeten doet ertoe – Essay Talja Blokland

Het is het praatje bij de kapper of het gesprek bij de bushalte dat maakt dat mensen thuis raken in hun woonomgeving. Sociologe Talja Blokland zet in het essay Ontmoeten doet er toe de betekenis van het ontmoeten uiteen. Zij deed dat op verzoek van Vestia die haar de vraag stelde hoe een corporatie leefbaarheid en sociale cohesie vorm geeft.