Reële karikaturen van het sociale domein brengen geen slag toe aan bureaucratie en verkokering

Sceptici van de veranderingen in het sociale domein gebruiken karikaturen om hun argumenten kracht bij te zetten, ziet Jos van der Lans. Net als de optimisten als hijzelf eerder deden. Of op deze manier de bureaucratie en verkokering een slag kan worden toegebracht, betwijfelt hij. Lees verder