Nieuws

Zorgspecial Corpovenista benadrukt noodzaak voor betere huisvesting en zorg voor kwetsbare groepen 13-02-2024

Op 16 januari 2024 vond de Corpovenista Zorgspecial plaats in het Wachterliedpaviljoen in Amsterdam. Tijdens deze dag verkenden we hoe ouderen, mensen met dementie en… Lees meer

Corpovenista Trendgesprek – 8 februari 2024 – meld je nu aan! 24-01-2024

Het jaarlijkse Corpovenista Trendgesprek dat plaatsvindt op 8 februari 2024 heeft het thema ‘Samen geven we de toekomst vorm!’ We zijn inmiddels gewend aan het… Lees meer

Een fijn thuis voor ouderen en aandachtsgroepen – Corpovenista Zorgspecial op 16 januari 18-12-2023

Tijdens de Corpovenista Zorgspecial bespreken we wat corporaties kunnen doen om ouderen, mensen met dementie en aandachtsgroepen tijdig en passend te huisvesten, in samenwerking met… Lees meer

Sturend aan de slag met volkshuisvesting tijdens de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2023 05-12-2023

Dit jaar stond ‘Sturend aan de slag met volkshuisvesting’ centraal tijdens de negende editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting op 30 en 31 oktober 2023.… Lees meer

Corpovenista Trendspecial: ‘Bewegen naar vertrouwen’ 20-11-2023

Tijdens de Corpovenista Trendspecial op 5 oktober 2023, met als thema ‘Bewegen naar vertrouwen’, spraken we over groeiende ongelijkheid, afnemend vertrouwen en de rol van… Lees meer

Sturend aan de slag met volkshuisvesting tijdens de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2023 20-11-2023

Sturend aan de slag met volkshuisvesting was het centrale thema van de negende editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting op 30 en 31 oktober 2023.… Lees meer

Masterclass strategie-implementatie voor woningcorporaties 27-09-2023

Op 7 en 8 december 2023 organiseert the performance factory samen met Strategie in een dag een masterclass strategie-implementatie voor woningcorporaties bij WonenBreburg in Breda.… Lees meer

Trendspecial 5 oktober: bewegen naar vertrouwen 11-09-2023

Op donderdagmiddag 5 oktober gaat Corpovenista in gesprek met prof. dr. Monique Kremer over alledaagse attentheid, de rol van woningcorporaties in de wijk en de… Lees meer

Dakloosheid onder jongeren naar nul! 12-08-2023

Een dak boven je hoofd is een mensenrecht en de basis voor goed functioneren in de maatschappij. In Nederland zien we de laatste 10 jaar… Lees meer

Tiwos ervaart: ‘Samensturing zorgt voor betere besluiten’ 03-07-2023

Op 29 juni jl. kwam ons leden-platformoverleg weer bijeen, gastvrij ontvangen door Woonin (voorheen Mitros) in Utrecht. Een van de sprekers was Amarens van der… Lees meer

Ander onderhouds- en kwaliteitsbeleid kan uitkomst bieden 02-07-2023

Het bedrijfsmodel van corporaties staat onder druk. Pieter Thoben van Finance Ideas legt uit hoe een ander strategisch onderhouds- en kwaliteitsbeleid helpt.    Lees meer

Veerkracht versterken in de stad 07-06-2023

Corpovenista verkende op 23 maart 2023 verschillende interventies om de veerkracht in stadswijken met een hoge concentratie van bewoners met een zeer laag inkomen te… Lees meer

Monitoronderzoek naar weer zelfstandig wonen 30-05-2023

Corpovenista droeg vorig jaar bij aan een onderzoek van de Impuls werkplaats van het Radboudumc. De onderzoekers volgden 72 mensen die vanuit de maatschappelijke opvang… Lees meer

Gids voor preventie van dakloosheid van de Impuls werkplaats 24-05-2023

Corpovenista droeg vorig jaar als lid van de Impuls werkplaats van het Radboudumc bij aan de ontwikkeling van de gids ‘Toekomst met een thuis’, met… Lees meer

Bouwen aan ’toekomstproof’ woningcorporaties 23-05-2023

Hoe ziet de woningcorporatie eruit in 2035? Deze vraag kregen de trainees van Talent in Huis. Zij werkten vier inspirerende corporatiemodellen uit, inspelend op trends… Lees meer

Gezonde buurten en woningen 22-05-2023

Een groeiend aantal huurders van sociale huurwoningen heeft gezondheidsproblemen. Daarom verdiepten we ons tijdens een Corpovenista inspiratiemiddag in het ontwerpen van een woning en woonomgeving… Lees meer

Ruimte voor huishoudensontwikkeling 22-05-2023

Wat kunnen corporaties doen om hun huurders de woonruimte te bieden die past bij hun levensfase? Deze vraag stond centraal tijdens een Corpovenista werkbijeenkomst op… Lees meer

Vroegsignalering in de wijk 17-05-2023

Corporatiemedewerkers, zoals onderhoudsmonteurs en woonconsulenten, hebben in hun dagelijks werk veel contact met wijkbewoners. Regelmatig vangen ze signalen op van huurders met wie het (tijdelijk)… Lees meer

Trendgesprek 2023
Denken in kansen tijdens het Corpovenista trendgesprek 20-04-2023

De derde editie van het Corpovenista trendgesprek op 9 februari leverde weer waardevolle inzichten op en gaf ons concrete handvatten voor strategie en beleid. Lees… Lees meer

Paper schrijven
Oproep: Discussiedagen Sociale Huisvesting 2023 17-04-2023

Op 30 en 31 oktober vindt de negende editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting plaats in Soesterberg. Centraal thema van deze editie: sturend aan de… Lees meer

Gezonde gebouwen
Gezonde gebouwen en buurten 11-04-2023

Op woensdagmiddag 19 april gaan we met Armand Paardekoper van Mecanoo in gesprek over uitgangspunten bij het ontwerpen van gezonde gebieden en gebouwen en blue… Lees meer

Corpovenista Trendgesprek 2023, Crises als kans!? 25-01-2023

Het jaarlijkse Corpovenista Trendgesprek dat plaatsvindt op 9 februari 2023 heeft het thema ‘Crises als kans!?’. We bevinden ons in een periode van verschillende crises… Lees meer

De sociale huurwoning biedt niet altijd ruimte voor groei 19-01-2023

Grote woningen bieden huurders meer kans op het realiseren van hun wensen tot gezinsuitbreiding, dan kleine woningen. Zo blijkt uit onderzoek dat Rigo deed in… Lees meer

Samen voor een beschermd thuis 22-11-2022

Corpovenista is lid van de Impuls Werkplaats, een samenwerkingsverband van organisaties uit (maatschappelijke) zorg en welzijn. De Impuls Werkplaats bracht recent een publicatie uit over het… Lees meer

Wat gebeurt er na het verhuurmoment? 22-11-2022

Corpovenista laat onderzoek doen naar de wijzigingen in de huishoudenssamenstelling van huurders na het verhuurmoment. We bespraken de eerste uitkomsten met onderzoeksbureau Rigo. In december… Lees meer

inflatie
Inzicht in inflatie 21-11-2022

Huurders en corporaties hebben last van uitzonderlijk hoge prijsstijgingen. Huurders kampen vooral met de prijsstijging van energie en voeding. Corporaties hebben last van stijgende bouwkosten. Manon… Lees meer

Terugblik Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022 19-10-2022

Corpovenista organiseerde samen met Platform31, de TUDelft en Aedes de achtste editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting op 27 en 28 september. Deze dagen stonden… Lees meer

Nadja Jungmann
Geldstress in een complexe samenleving 18-10-2022

De economische ontwikkelingen zorgen voor grote onzekerheid en zetten de betaalbaarheid onder druk. Veel huurders hebben geldstress en nemen daardoor niet altijd de beste beslissingen.… Lees meer

Bijeenkomst: Economische ontwikkeling, betaalbaarheid & schuldenproblematiek 01-09-2022

Op donderdagmiddag 22 september gaan we met BZK in gesprek over de Nationale Prestatieafspraken, de Miljoenennota en de huurtoeslag. Bijzonder hoogleraar en lector Nadja Jungmann… Lees meer

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022 06-07-2022

De Discussiedagen Sociale Huisvesting komen er weer aan. Platform31 organiseert deze achtste editie in samenwerking met Corpovenista, de TUDelft en Aedes. Lees meer

Dakloosheid onder jongeren naar nul !? 21-05-2022

Hoe kunnen we dakloosheid onder jongeren uitbannen? Corpovenista heeft met dit vraagstuk een team studenten uitgedaagd om met radicale oplossingen te komen. Op donderdagmiddag 19… Lees meer

Actualisatie Trendraamwerk woningcorporaties 2022 09-02-2022

Corpovenista ontwikkelde begin 2021 een Trendraamwerk voor de Corporatiesector. Dit Trendraamwerk is geactualiseerd. Lees meer

Lieven de Key kiest voor lidmaatschap Corpovenista 17-01-2022

een jaar van aspirant lidmaatschap is Lieven de Key volwaardig lid geworden van Corpovenista per 1 januari 2022. Corpovenista telt nu 13 leden.  Lees meer

Actueel programma Corpovenista 17-01-2022

Er lopen op dit moment verschillende projecten binnen Corpovenista, waarmee invulling wordt gegeven aan de ambitie om inzichten aan te reiken waarmee corporaties antwoord kunnen… Lees meer

Veel belangstelling voor Discussiedagen Sociale Huisvesting 17-01-2022

Met 37 deelnemers in oktober kunnen we wel stellen: de belangstelling voor de Discussiedagen Sociale Huisvesting is groter dan ooit. Ook een flink aantal Corpovenista-leden… Lees meer

challenge woonruimteverdeling
Inspirerende uitkomst Challenge Woonruimteverdeling 17-01-2022

De Challenge Woonruimteverdeling is goed verlopen. Het doel van de Challenge was vernieuwende mogelijkheden te vergaren voor de verdeling van woningen in deze tijden van… Lees meer

Weer grote belangstelling voor Discussiedagen Sociale Huisvesting 03-01-2022

Wegen vinden uit de huidige wooncrisis vergt onderzoek, denken, doen en debat om zicht te krijgen op de oorzaken van de huidige problematiek en de… Lees meer

Corpovenista schrijft challenge woonruimteverdeling uit 06-09-2021

Corpovenista organiseert een challenge over het woonruimteverdelingsvraagstuk. Met de challenge willen we vernieuwende manieren vinden om het schaarse aanbod aan woningen te verdelen over een… Lees meer

Nieuwe coördinator Corpovenista 06-09-2021

Corpovenista heeft een nieuwe projectcoördinator in de persoon van Janneke van Bemmel. Mariska van der Sluis heeft na 10 jaar besloten het stokje over te… Lees meer

Matrix woonruimteverdeling verrijkt discussie WRV 15-07-2021

Corpovenista heeft in samenwerking met onderzoeksbureau RIGO een matrix woonruimteverdeling ontwikkeld. De matrix is bedoeld als instrument om het gesprek over keuzes in de woonruimteverdeling,… Lees meer

Trendraamwerk woningcorporaties 2021 15-04-2021

Corpovenista heeft een Trendraamwerk voor de sector ontwikkeld. Dit raamwerk zal jaarlijks worden geactualiseerd en kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor gebruikt worden voor scenarioplanning, visie- en… Lees meer

Trendspecial: ‘Deep fakes in burengeschillen heel reëel’ 09-04-2021

Het is tegenwoordig bijzonder eenvoudig om informatie over anderen te verzamelen, te verspreiden en zelfs te vervalsen door deep fakes. Producten die hiertoe de mogelijkheden… Lees meer

Impact vergrijzing in beeld 26-02-2021

Trendstudies laten doorgaans zien dat de vergrijzing van de Nederlandse bevolking nog wel enige tijd gaat doorzetten, daar is geen twijfel over. Meer twijfel is… Lees meer

Trendgesprek 2021: over groepsvorming en afnemende cohesie 10-02-2021

In ons jaarlijks Trendgesprek, dat op dinsdagmiddag 9 februari vanaf 14.00 uur plaatsvond, kozen we ervoor om de focus te leggen op de trends ‘Afnemende… Lees meer

Online bijeenkomst Veerkracht en Verhuisbewegingen: Amsterdam 24-11-2020

Wat zie je als je vanuit verschillende brillen naar Amsterdam Zuidoost kijkt? Maandagmiddag 23 november plaatsten we ons vergrootglas op Amsterdam Zuidoost. Lees meer

Veerkracht, functies en Verhuisbewegingen: leren van Utrecht 28-09-2020

Op woensdagmiddag 28 oktober legde Corpovenista haar vergrootglas op Utrecht. We verkenden aan de hand van de stad en regio Utrecht wat we zien als… Lees meer

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2020 27-09-2020

Hoe kan het dat Nederland met zo’n rijke woningbouwtraditie geen oplossing heeft voor het woningtekort? Tijdens de Discussiedagen Sociale Huisvesting, op 23 en 24 september… Lees meer

Webinar nieuw woonruimteverdelingssysteem Amsterdam 02-06-2020

Amsterdam stevent af op een nieuw woonruimteverdelingssysteem. Hoe ziet het eruit? Wat verandert er en welke overwegingen liggen aan het nieuwe systeem ten grondslag? Corpovenista… Lees meer

Trendgesprek 2020 21-01-2020

Welke trends zien we de komende jaren op ons afkomen? En welke impact hebben deze trends op de dagelijkse praktijk van woningcorporaties?  Lees meer

Regio als Garderobe toont verhuisbewegingen metropoolregio’s 24-10-2019

De boekpublicatie De Regio als Garderobe, waar Corpovenista mede-opdrachtgever van is, toont alle verhuisbewegingen in de metropoolregio’s Amsterdam, Eindhoven, Den Haag/Rotterdam en Utrecht over de… Lees meer

Corpovenista organiseert jaarlijks Trendgesprek 30-09-2019

Welke trends staan ons als corporaties de komende jaren te wachten? Welke impact hebben deze trends en omgevingsontwikkelingen op onze dagelijkse werkpraktijk als woningcorporaties? Vanaf… Lees meer

Expertmeeting Tijdelijk Wonen 24-09-2019

Corpovenista organiseert op woensdag 20 november een expertmeeting rondom het thema Tijdelijk Wonen. Doel van deze bijeenkomst is om een beter beeld te krijgen van… Lees meer

Strategie-implementatie: organiseer een workshop ‘kleine keuzes’ 11-07-2019

Hoe kan je zelf een interne workshop ‘Kleine keuzes’ bij jouw corporatie organiseren?  – Het zijn juist deze kleine keuzes die van grote invloed zijn… Lees meer

Tweedaagse Masterclass Strategie Implementatie 28-02-2019

Op maandag 11 en dinsdag 12 februari organiseerde Corpovenista een tweedaagse Masterclass Strategie Implementatie met internationaal expert en bestsellerauteur Jeroen de Flander. De masterclass was… Lees meer

Leren van Big Data 26-02-2019

Leren van Big Data. Hoe doe je dat en wat zijn de mogelijkheden? In het najaar van 2018 boden Aedes en Corpovenista gezamenlijk een masterclass… Lees meer

Druk op corporatiewoningen nog niet goed te voorspellen 13-09-2018

Een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hebben op de toekomstige vraag naar corporatiewoningen, zijn (nog) niet goed zichtbaar in veelgebruikte modellen om die ontwikkelingen te… Lees meer

‘Het maatschappelijk resultaat telt’ 14-04-2018

Maarten Vos – manager Strategie en Innovatie bij Vidomes in Delft en voorzitter van Corpovenista – over het belang van Corpovenista, doorvragen, en de toekomst. Lees meer

Buurteffecten: mythe ontmaskerd 20-02-2018

De meest robuuste aanwijzingen voor de aanwezigheid van een zelfstandig buurteffect blijken vooral te vinden als het gaat om de buurt als de fysieke omgeving. Lees meer

Terugblik op 2017 20-12-2017

In 2017 organiseerde Corpovenista elk kwartaal een inspiratiesessie. Bijeenkomsten van een (halve) dag over uiteenlopende thema’s, bedoeld voor strategen en strategiemedewerkers. Om de kennis en… Lees meer

Passend wonen in Engeland en België 27-11-2017

Op donderdag 16 november organiseerde Corpovenista de inspiratiesessie ‘Passend wonen over de grens’. De bijeenkomst was bedoeld om strategen en strategiemedewerkers kennis te laten maken… Lees meer

Waarom een strategie implementeren vaak mislukt 22-10-2017

Een strategie kan nog zo goed uitgedacht zijn, als de menskant niet op orde is, is de implementatie gedoemd te mislukken. Het goed communiceren van… Lees meer

Het proces van strategie-implementatie: de ‘acht’  22-10-2017

Strategie-implementatie is volgens implementatie-strateeg Jeroen de Flander niet meer dan het goede ondernemingsplan naar de praktijk, of misschien beter, naar de organisatie vertalen. Hiervoor zijn… Lees meer

Strategie-implementatie is een kunde 02-10-2017

Op donderdag 7 september organiseerde Corpovenista een inspiratiesessie over strategie-implementatie. Jeroen de Flander, internationaal expert op dit gebied en bestsellerauteur, hield college voor een twintigtal… Lees meer

Overzichtspagina Big Data 11-05-2017

Corpovenista en Platform31 hebben op 13 april samen een inspiratiebijeenkomst over de kansen en mogelijkheden van big data voor corporaties georganiseerd. Deze bijeenkomst was bedoeld… Lees meer

Talja Blokland, een sociologisch perspectief op kwetsbaarheid 26-02-2017

Tijdens de eerste inspiratiesessie van Corpovenista op donderdag 9 februari in Rotterdam West hield Prof. Dr. Talja Blokland van de Humboldt-Universität te Berlijn de presentatie… Lees meer

‘We willen naar de toekomst kijken’ 08-02-2017

Strategisch adviseurs van dertien corporaties maken deel uit van de stuurgroep van Corpovenista. In een interviewreeks laten wij hen aan het woord. Aflevering drie: Pim… Lees meer

Scheefwonen na 5 jaar vanzelf gehalveerd 31-01-2017

Bijna de helft van de corporatiehuurders stroomt binnen 5 jaar na verhuring door naar een volgende woning. Verandering in hun huishouden spelen daarbij een grotere… Lees meer

‘Ik ben opgegroeid met onze doelgroep’ 20-12-2016

Strategisch adviseurs van dertien corporaties maken deel uit van de stuurgroep van Corpovenista. In een interviewreeks laten wij hen aan het woord: wat is hun… Lees meer

Renoveren anno 2017 10-12-2016

Portaal leerde tijdens de renovatie van een flat aan de Ankaradreef dat de gebruikelijke manier van renoveren niet meer werkte. De bewoners zijn veranderd: kwetsbaarder… Lees meer

Een nieuwe kijk op de wijk in vogelvlucht 03-11-2016

Met het filmpje De Buurt als Jas laat Corpovenista in vogelvlucht zien hoe corporaties op een nieuwe manier naar buurten kunnen kijken. Een manier die… Lees meer

Thuisgevoel als oplossing? 21-10-2016

Inzet van corporaties om het thuisgevoel van bewoners te stimuleren zou weleens een antwoord kunnen zijn op de toenemende druk in portieken. Hoe geven corporaties… Lees meer

Disruptieve ontwikkelingen als kans 20-10-2016

Disruptieve ontwikkelingen in de woningmarkt kunnen, als corporaties er alert op zijn, interessant zijn voor zowel de corporatie als de huurder. Twee voorbeelden: Stichting Knarrenhof… Lees meer

Langdurige zorg: oplossingen van Vidomes 20-10-2016

Er verandert veel in de langdurige zorg. Corporaties ondervinden daarvan de effecten in hun dagelijkse praktijk. Er zijn steeds meer kwetsbare huurders, die niet altijd… Lees meer

Effectieve bewonersparticipatie blijft zoektocht 19-10-2016

In de nieuwe Woningwet is een grotere rol toebedeeld aan huurdersorganisaties, zij zijn sinds 1 juli 2015 onder andere formeel overlegpartner bij de prestatieafspraken tussen… Lees meer

Presentaties workshops congres 2016 13-10-2016

De presentaties, filmpjes en beeldverslagen van de workshops die tijdens het congres Goed Wonen Samen Organiseren de revue passeerden zijn op onze site bij elkaar… Lees meer

Congres 2016: ‘Creëer zelf de vernieuwing’ 10-10-2016

De toekomst is al lang begonnen: de wereld om ons heen verandert in rap tempo. Futuroloog Wim de Ridder heeft tijdens zijn inleiding op het… Lees meer

Startblok Riekerhaven wint innovatieprijs KWH-i-Opener 07-10-2016

Tijdens het Corpovenista-congres op 4 oktober hebben de deelnemers de winnaar van KWH-i-Opener gekozen. Woonproject Startblok Riekerhaven van de Amsterdamse corporatie De Key won de… Lees meer

De Buurt als Jas 03-09-2016

Uniformiteit in wijken en centrale planvorming zijn achterhaald’, zo luidt de belangrijkste conclusie uit het boek ‘De Buurt als Jas’. De buurt kan gezien worden… Lees meer

Op zoek naar passende arrangementen voor kwetsbare groepen 11-08-2016

Deze zomer organiseerde Corpovenista drie lokale ophaalsessies ‘Arrangementen voor kwetsbare deelgroepen op basis van eigen kracht’. De bijeenkomsten, gegeven in de vorm van workshops, zijn… Lees meer

Thuis in Lombardijen 08-07-2016

In 2015 voerde woningcorporatie Havensteder samen met Thuismakers Collectief het pilotproject ‘Mijn HOMErusbuurt’ uit in Lombardijen te Rotterdam-Zuid. Doel was om het thuisgevoel in en… Lees meer

Vier strategen over lokalisering 08-07-2016

Hoe wordt er in verschillende regio’s over lokalisering van het woonbeleid gedacht? We vroegen vier van onze strategen om hun visie. Door Silvester de Ruig… Lees meer

Nieuwe mogelijkheden lokalisering toereikend? 07-07-2016

Tijdens het jaarcongres van De Vernieuwde Stad op maandagmiddag 4 juli stond het thema lokalisering van het woonbeleid centraal. Veel van de aanwezige corporaties lijken… Lees meer

Discussiedagen Sociale Huisvesting 2016 07-06-2016

Op 22 en 23 september worden wederom de ‘Discussiedagen Sociale Huisvesting’ georganiseerd. Tijdens deze tweedaagse gaan deelnemers aan de hand van papers met elkaar in… Lees meer

Model Betaalbaar Wonen bruikbaar met nieuwe wet 18-04-2016

Op maandagmiddag 4 april is in Utrecht de eerste workshop over het model Betaalbaar Wonen 2020 gehouden. Doel was om te oefenen met het in… Lees meer

‘Innovatie is soms juist minder doen’ 18-04-2016

Strategisch adviseurs van dertien corporaties maken deel uit van de stuurgroep van Corpovenista. In een nieuwe interviewreeks laten wij hen aan het woord: wat is… Lees meer

MKBA monumenten en beschermd stadsgezicht 19-03-2016

In gezamenlijke opdracht van Havensteder, Woonbedrijf Eindhoven en Eigen Haard werkt onderzoeksbureau RIGO aan een MKBA waarin wordt gekeken of het voor woningcorporaties zinvol is… Lees meer

De Snor: zelfbeheer in optima forma 19-03-2016

Studentenhuisvester Stadswonen, sinds vorig jaar eigendom van Woonstad Rotterdam, past zelfbeheer succesvol toe. ‘Wij leren er veel van,’ aldus Jacqueline de Rooij van Woonstad. Lees meer

Op zoek naar de scharrelbuurt 18-12-2015

Startbuurten, scharrelbuurten en opvoedbuurten. In het Rotterdamse hebben de corporaties onlangs tijdens een ‘borrel met onderzoek’ gespeeld met een nieuwe manier om naar de buurt… Lees meer

Rekentool ‘Betaalbaar Wonen 2020’ beschikbaar 18-12-2015

In opdracht Corpovenista heeft RIGO de rekentool ‘Betaalbaar Wonen 2020’ ontwikkeld. Corpovenista stelt de tool kosteloos aan de sector beschikbaar. De rekentool biedt corporaties de… Lees meer

Samen Groen en Schoon: zelfbeheer bij Eigen Haard 18-12-2015

In 2012 startte woningcorporatie Eigen Haard met het gestructureerd aanbieden van verschillende niveaus van zelfbeheer. Nu, drie jaar later, blijkt de angst van de corporatie… Lees meer

Goed Voorbeeld: financiële transparantie bij prestatieafspraken 18-12-2015

De herziene Woningwet 2015 verplicht woningcorporaties financiële informatie te overleggen om tot prestatieafspraken te komen. Eigen Haard en Vidomes hebben hier al ervaring mee. Door… Lees meer

Nieuwe tool: Menukaart Zelfbeheer 18-12-2015

Corpovenista lanceert de Menukaart Zelfbeheer. Ze stelt het instrument beschikbaar voor iedere corporatie die meer wil met zelfbeheer wil doen. Medewerkers van Tiwos, Eigen Haard,… Lees meer

Verbinden en naar buiten kijken: strategieseminar Roobeek 04-12-2015

Volgens Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan Nyenrode, moeten corporaties juist nu uit hun schulp kruipen. Ze kunnen samen met andere partijen veel meer… Lees meer

Portieksheriffs: ogen en oren achter de voordeur 29-10-2015

In de sociaaleconomisch kwetsbare wijken De Hoven en Wiekslag in Capelle aan den IJssel wordt sinds april 2015 gewerkt met portieksheriffs. Doel: de overlast in… Lees meer

Borrelen met onderzoek 29-10-2015

Op donderdagmiddag 5 november organiseren Woonbron, Woonstad en Havensteder gezamenlijk een borrel, bedoeld voor medewerkers van de eigen beleidsafdelingen. Doel van de bijeenkomst is om… Lees meer

Dynamiek huurwoningenmarkt: 6 kansrijke interventies 20-08-2015

Welke creatieve wegen zijn er te bewandelen om meer flexibiliteit en dynamiek in de huurwoningmarkt te stimuleren? Platform 31 deed er, in opdracht van Corpovenista… Lees meer

Van doelgroep naar deelgroepen in de sociale huisvesting 02-06-2015

Hoe kun je kijken naar sociaal wonen in het licht van de participatiesamenleving? Nu bepaalt het gezinsinkomen op het moment dat het huurcontract ingaat wie… Lees meer

Corpovenista maakt effecten huurbeleid corporaties inzichtelijk 30-04-2015

Aan welke knoppen kun je draaien om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren? Welke effecten heeft dat voor welke groepen? RIGO ontwikkelt in opdracht van… Lees meer

Zeggenschap: de bewoner spreekt 20-03-2015

Een mop en een herkenbaar gezicht Veel bewoners willen meer invloed maar een wooncoöperatie gaat de meeste huurders veel te ver, zo blijkt uit onderzoek… Lees meer

Presentaties congres 2015: Vernieuwing Verbinden 20-03-2015

De presentaties van het congres Vernieuwing Verbinden op 17 maart zijn via onderstaande links te raadplegen: Presentatie Oliebollentest Corpovenista en Aedes benchmark – Pim Hogenboom… Lees meer

‘Corporatiesector samen professionaliseren’ 17-03-2015

De corporatiesector ligt onder een vergrootglas. Dat biedt ook kansen, stelde voorzitter Pim Hogenboom tijdens de opening van het congres Vernieuwing Verbinden. “Willen we het… Lees meer

Van doelgroep naar deelgroepen? 07-01-2015

Corpovenista vraagt zich af of huidige en toekomstige huurders beter kunnen worden bediend, als de doelgroep van sociale huisvesting in plaats van als één homogene… Lees meer

Nieuwe bijeenkomst Corpovenista on tour 03-12-2014

Op 16 december staat, speciaal voor onze Brabantse corporaties, een regionale bijeenkomst dynamiek op het programma. In dit werkcollege staat de regionale vertaalslag van ons… Lees meer

Pim Hogenboom nieuwe voorzitter 29-11-2014

Pim Hogenboom is per 1 januari 2015 de nieuwe voorzitter van Kennisplatform Corpovenista. Hij neemt het stokje over van Jeroen Cras (WonenBreburg). Hogenboom is manager… Lees meer

Start Corpovenista on tour in Amsterdam 10-10-2014

Tijdens de eerste editie van Corpovenista on tour gingen Amsterdamse corporaties op 30 september met elkaar in gesprek over twee thema’s die in de regio… Lees meer

Deelonderzoek omvang betaalbaarheidsproblematiek gereed 10-07-2014

Omvang betaalbaarheidsproblematiek in kaart gebracht Corpovenista wil een bijdrage leveren aan het debat over de betaalbaarheid van het wonen. Als eerste resultaat is nu de… Lees meer

Gebrek verhuisdynamiek niet overal probleem 10-07-2014

Minder verhuisdynamiek een feit, maar niet overal een probleem Regelmatig wordt gesteld dat de woningmarkt ‘op slot’ zit.  Of dat daadwerkelijk zo is, is vooral… Lees meer

Nieuwe monitoringsmodule en bijeenkomsten wwidw 08-07-2014

Wat Werkt in de Wijk, het initiatief dat in juni 2012 door Corpovenista aan Platform31 is overgedragen, start in het najaar een reeks bijeenkomsten om… Lees meer

Instroom lage en uitstroom hoge inkomens kan ook goed zijn 22-04-2014

Langlopend onderzoek afgesloten met congres De Buurt als Jas De instroom van lage inkomens in een wijk en een uitstroom van mensen met een hoger… Lees meer

Corpovenista biedt corporaties agenda voor gesprek met gemeenten 22-04-2014

Corpovenista maakt handreiking voor corporaties in decentralisatieproces Corpovenista heeft een handreiking voor corporaties gemaakt, die samen met het onderzoek naar de standpunten op dit terrein… Lees meer

Handvatten voor corporaties om bewonersinitiatief te stimuleren 18-04-2014

Mentaal eigenaarschap bepaalt mate van initiatief bewoners Corporaties zouden het bewonersinitiatief in de huurwoning en/of directe woonomgeving meer ruimte moeten geven. De mate waarin bewoners… Lees meer

Symposium 3 april 2014: nieuwe kennis voor corporaties 03-04-2014

Symposium Corpovenista druk bezocht Met vier pitches en vier workshops deelde kennisplatform Corpovenista de eerste resultaten van nieuw onderzoek tijdens een mini-symposium in het Huis… Lees meer

Expertmeeting – Decentralisatie: kansen voor corporaties 14-03-2014

Corpovenista wil corporaties inzicht verschaffen in de kansen en risico’s die de decentralisatie van het sociale domein corporaties biedt. Als onderdeel van deze ambitie organiseerde… Lees meer

Standpunten politieke partijen vergeleken 14-03-2014

Lokale politiek zet in op eigen kracht van mensen Corpovenista heeft de standpunten van lokale politieke partijen in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19… Lees meer

Slotconferentie ‘De Buurt als Jas’ 25-02-2014

Corpovenista organiseert in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Platform 31 op 15 april de slotbijeenkomst van het langlopend onderzoek naar de functie… Lees meer

Jeroen Cras nieuwe voorzitter Corpovenista 20-12-2013

´Deze tijd vraagt om verbinding´ Manager Strategie & Beleid Jeroen Cras van WonenBreburg heeft Erik Wilke opgevolgd als voorzitter van Kennisplatform Corpovenista. Cras wil de betrokkenheid… Lees meer

Corpovenista ambieert pioniersrol 20-12-2013

Corpovenista wil als kennisplatform in de komende jaren een pioniersrol vervullen. Het heeft de ambitie geformuleerd om vóór de actualiteit uit lopen, zowel in haar… Lees meer

Afscheid voorzitter Erik Wilke 19-12-2013

Voorzitter Erik Wilke neemt na tien jaar afscheid van Kennisplatform Corpovenista. De laatste vijf jaar hanteerde hij de voorzittershamer. Een terugblik met Wilke en stuurgroepleden… Lees meer

Denken in scenario’s 17-06-2013

De stuurgroep van het platform heeft onlangs de toekomst van de woningmarkt en de rol van de corporatie daarin verkend in een scenarioworkshop, geleid door… Lees meer

Nieuw programma gelanceerd 17-06-2013

Kennisplatform Corpovenista is van start met een nieuw programma. De grote structurele veranderingen in maatschappij en welvaartsstaat maken dat zowel de opgave als de positie van… Lees meer