Ander onderhouds- en kwaliteitsbeleid kan uitkomst bieden

Is ons bedrijfsmodel nog houdbaar? Pieter Thoben van Finance Ideas ziet het bij steeds meer corporaties financieel misgaan. Hoe moeten we dan wél onze opgaven halen? Tijdens het Corpovenista-platformoverleg op 29 juni jl. beschreef Pieter hoe een ander strategisch onderhouds- en kwaliteitsbeleid helpt.   

Pieter Thoben sprak namens Finance Ideas: organisatie voor onafhankelijk financieel advies aan maatschappelijke ondernemingen. Zijn stelling? De taken die op het bord van woningcorporaties liggen zijn gewoonweg financieel onhaalbaar. Rente en de bouwkosten stijgen en huurinkomsten worden beperkt, terwijl de opgave steeds groter is geworden. ‘Van de 100 corporaties hebben er op dit moment 57 een negatieve kasstroom.’ Volgens Pieter is het bedrijfsmodel van corporaties dus niet houdbaar, nog ongeacht de economische scenario’s. Ook het ministerie erkent inmiddels dat het (op langere termijn) zal knellen bij de corporaties.

Aan welke knop draaien?

Strategische bijsturing wordt dus steeds urgenter, maar aan welke knoppen kunnen we dan draaien? Pieter stelt dat de ‘knop’ van onderhouds- en kwaliteitsbeleid veel beter benut kan. En nam ons mee langs de mogelijkheden om andere strategische keuzes te maken in je klacht-, mutatie- en casco-onderhoud. Ook de rol die strategen binnen corporaties daarbij spelen, kwam aan bod. Kleurrijk Wonen diende als concreet voorbeeld. Met begeleiding van Finance Ideas doorliep deze corporatie een proces waardoor nu beter gestuurd wordt op onderhoud- en kwaliteitsbeleid.

Voor een duurzaam bedrijfsmodel
We zijn het erover eens: als corporaties willen we niet in de weerstand of op de rem. De opgaven zijn daar te belangrijk voor. Pieter bepleit: ga in gesprek over de randvoorwaarden om de ambities toch waar te kunnen maken. Financiële restricties liggen vast, maar op systeemniveau zijn wijzigingen mogelijk die een uitweg bieden naar een duurzaam bedrijfsmodel.

Zie het nieuwsbericht ‘Hoge urgentie voor verbeteren duurzaam prestatiemodel’ van Johan Conijn van Finance Ideas voor meer informatie.