Bouwen aan ’toekomstproof’ woningcorporaties

Hoe ziet de woningcorporatie eruit in 2035? Deze vraag kregen de trainees van Talent in Huis. Zij werkten vier inspirerende corporatiemodellen uit met de namen PUIK wonen, Woonstichting de Piramide, Woonstichting Landgoed en WoonSamen. De corporatiemodellen spelen in op verschillende trends die van invloed zijn op de corporatiesector. Over deze vier ‘corporaties van de toekomst’ gingen we in gesprek tijdens een themabijeenkomst van Corpovenista en Talent in Huis.

De bijeenkomst op 11 mei 2023 maakte duidelijk dat de toekomst veel keuzemogelijkheden biedt aan corporaties. Passend bij de eigen taak- en rolopvatting kunnen corporaties bepalen waar zij de focus leggen. Een corporatie kan zich bijvoorbeeld specialiseren in circulariteit of in sociaal contact, zorg en welzijn. Of in een specifieke doelgroep zoals jongeren of een specifiek gebied zoals het agrarische buitengebied. Een andere mogelijke focus is het bieden van een solide (financiële) basis.

Hieronder kun je een impressie van de bijeenkomst inzien of downloaden. De vier corporatiemodellen staan hierin omschreven.