Corpovenista biedt corporaties agenda voor gesprek met gemeenten

Corpovenista maakt handreiking voor corporaties in decentralisatieproces

Corpovenista heeft een handreiking voor corporaties gemaakt, die samen met het onderzoek naar de standpunten op dit terrein van de verschillende politieke partijen, de nodige handvatten aan corporaties biedt om met gemeenten in gesprek te gaan.

De decentralisatie van het sociale domein richting gemeenten zal ook effect hebben op het functioneren van corporaties. Het biedt kansen, maar alert zijn op eventuele negatieve effecten is ook belangrijk. De werkgroep ‘Nieuwe rol gemeenten’ van Corpovenista, bestaande uit medewerkers van de aangesloten corporaties en Aedes, hebben zich de afgelopen maanden in de materie verdiept. In maart organiseerde ze een expertmeeting. De werkgroep heeft de opgedane kennis gebundeld in een handreiking, waarin omschreven is wat corporaties gemeenten te bieden hebben de komende jaren, maar ook wat zij van gemeenten nodig hebben om de samenwerking in het sociale domein vorm te geven. Kansen en belemmeringen komen aan bod.

Nieuwe colleges B&W

Kort voor de verkiezingen presenteerde Corpovenista een onderzoek naar standpunten van de verschillende politieke partijen als het gaat om wonen, zorg en inkomen. Het rapport is gemaakt om corporaties ook bij een wisseling van politieke signatuur in een gemeente na de verkiezingen op de hoogte te zijn van de visie van de nieuwe politieke partijen aan het roer als het gaan om het decentralisatieproces. Tezamen met de handreiking geeft het corporaties genoeg houvast om goed voorbereid met gemeenten om tafel te gaan.