Corpovenista Trendgesprek 2023, Crises als kans!?

Het jaarlijkse Corpovenista Trendgesprek dat plaatsvindt op 9 februari 2023 heeft het thema ‘Crises als kans!?’. We bevinden ons in een periode van verschillende crises (wooncrisis, klimaatcrisis, energiecrisis, grondstoffencrisis, inflatiecrisis…) Dit geeft onzekerheid, maar ook kansen!

Tijdens het Trendgesprek bespreken we met managers, strategisch adviseurs, beleidsmedewerkers en trainees van woningcorporaties hoe het kijken naar onzekerheden én kansen kan helpen in ons werk. Wat is de impact van de verschillende actuele trends op woningcorporaties en op huurders? Ook formuleren we strategische en beleidsmatige antwoorden.

Corpovenista ontwikkelde begin 2021 een Trendraamwerk voor de Corporatiesector. Dit Trendraamwerk actualiseren we jaarlijks. Het Trendraamwerk 2023 is digitaal te raadplegen via deze pagina. Via de link opent een groot scherm dat doorzoekbaar is. Als je op één van de ‘ballen’ klikt, komt de bijbehorende trendkaart in beeld. Corporaties kunnen het Trendraamwerk gebruiken voor bijvoorbeeld scenarioplanning, visie- en strategieontwikkeling of het voeren van het gesprek over trends met gemeenten en huurdersorganisaties.

Hou onze website in de gaten voor de uitkomsten van het Trendgesprek 2023. Een weergave van het Trendgesprek 2022 kun je hier downloaden: Uitkomsten Trendgesprek 2022.