Corpovenista Trendgesprek – 8 februari 2024 – meld je nu aan!

Het jaarlijkse Corpovenista Trendgesprek dat plaatsvindt op 8 februari 2024 heeft het thema ‘Samen geven we de toekomst vorm!’ We zijn inmiddels gewend aan het leven met structurele onzekerheid. Door open te staan voor ontwikkelingen in onze omgeving en in samenwerking met onze huurders en partners kunnen we als corporaties bijdragen aan een toekomst die ook voor volgende generaties een goede kwaliteit van leven mogelijk maakt.

Tijdens het Trendgesprek bespreken we de impact van de verschillende actuele trends op woningcorporaties en op huurders. Ook formuleren we strategische en beleidsmatige antwoorden. Het volledige programma vind je hier: Programma Trendgesprek Corpovenista 2024.

Christine Boland geeft duiding aan de tijdgeest

Trendanalist Christine Boland is gespecialiseerd in het duiden van de tijdgeest en de drijvende krachten daarachter. “De wereld is minder maakbaar dan we dachten. De hoop dat technologie of de politiek onze redding zijn, lijkt langzaam plaats te maken voor hoop gevestigd in het collectief of de zelfredzaamheid van het individu”, aldus Christine. Hoe kun je daar als organisatie mee omgaan? Christine neemt ons mee langs maatschappijbrede trends en innovaties en, geeft inspirerende voorbeelden uit andere sectoren en legt de verbinding naar de volkshuisvesting.

Trendgesprekken subgroepen

Na de lezing van Christine bespreken we in kleinere groepen welke uitdagingen en kansen we zien voor de sector in relatie tot enkele van de meest impactvolle trends zoals afnemende cohesie en toenemende polarisatietoenemend wantrouwen in politiek en instituties, en verduurzaming en klimaatadaptatie. In deze gesprekken staan we stil bij de impact van de trends op de vijf volkshuisvestelijke thema’s, te weten thuisgevoel, betaalbaarheid woningen, interne organisatie, draaglast/draagkracht bewoners en dienstverlening corporatie.

Trendenquête

We halen vooraf input op via een korte trendenquête. Ook als je niet naar het Trendgesprek komt, is het voor Corpovenista waardevol als je de enquête invult. Dit duurt maximaal 15 minuten en kan tot uiterlijk donderdag 1 februari. Hou bij het invullen van de enquête de Corpovenista Trendbeschrijvingen 2024 bij de hand.

Aanmelden

Meld je uiterlijk 1 februari aan voor deelname aan het Trendgesprek bij Janneke van Bemmel via info@corpovenista.nl. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Er kunnen in totaal maximaal 50 mensen meedoen.

Hou onze website in de gaten voor de uitkomsten van het Trendgesprek 2024. Een weergave van het Trendgesprek 2023 kun je hier downloaden: Denken in kansen tijdens het Corpovenista trendgesprek.