Denken in scenario’s

foto-2013-Denken_in_scenario_Joke_Moenis2De stuurgroep van het platform heeft onlangs de toekomst van de woningmarkt en de rol van de corporatie daarin verkend in een scenarioworkshop, geleid door Joke Moenis van Be Bright.  In het project ‘Sociaal wonen 2030′ heeft dit bedrijf, samen met de sector en het bureau Finance Ideas, vier scenario’s ontwikkeld waarmee de sector de dialoog over de toekomst kan voeren.  Aan de hand van twee van deze perspectieven hebben de stuurgroepleden gefilosofeerd over wat de corporatie in de toekomst voor de stad kan betekenen en hoe de corporatie er over een kleine 20 jaar uit kan zien.

foto-2013-Denken_in_scenario_Joke_Moenis1In één van de scenario’s bestaan in 2030 geen corporaties meer zoals we die nu nog kennen. In dit zogenaamde ‘Lounge-scenario’ gaat Nederland in 2030 vol gas vooruit. Het gaat lekker met ons land, althans voor de meesten. Sociaal wonen moet je zelf regelen, en dat valt vaak tegen. In die situatie bleken de stuurgroepleden groot voorstander van het intact houden van een vorm van sociale huisvesting. De corporatie ‘nieuwe stijl’ zou in dit scenario een ‘goede doelen-instelling’ kunnen zijn, die fondsen werft en beheert voor huisvesting van de – dan veel kleinere – doelgroep.

Zie ook de website van Aedes voor meer informatie over Sociaal Wonen 2030.