Gezonde gebouwen

Gezonde gebouwen en buurten

Inspiratiesessie gezonde gebiedsontwikkeling | 19-04 | Utrecht

Op woensdagmiddag 19 april gaan we met elkaar in gesprek over gezonde gebiedsontwikkeling Armand Paardekoper van Mecanoo neemt ons mee langs de uitgangspunten bij het ontwerpen van gezonde gebieden en gebouwen en blue zones. Clementine Mol, bouwkundig arts, laat ons zien hoe we een optimale woonomgeving voor ouderen kunnen creëren. Hierna volgen workshops over het bouwen van gezonde buurten. Anne van Grinsven (Woonzorg Nederland) en Nathalie van Hoeven (Eigen Haard) organiseren de inspiratiesessie.

Deze bijeenkomst staat ook open voor mensen die geen lid zijn van Corpovenista! De inspiratiesessie is namelijk niet alleen interessant voor onze eigen leden (woningcorporaties), maar ook voor ontwerpers en ontwikkelaars die werken aan specifieke programma’s of concepten voor doelgroepen zoals senioren en voor mensen bij gemeenten en zorgorganisaties die zich met de gebouwde omgeving bezighouden.

Huurders van corporaties zijn ongezonder

Een groeiend aantal van onze huurders heeft gezondheidsproblemen. Huurders van corporaties zijn ongezonder dan andere bevolkingsgroepen. Er komt bijvoorbeeld veel obesitas voor onder jongeren in de sociale huur, wat allerlei bijkomende gezondheidsproblemen geeft. Het verschil tussen de ‘haves’ en de ‘have nots’ wordt steeds groter. Mensen met meer inkomen worden gemiddeld 7 jaar ouder en leven 15 jaar langer gezond (psychisch en fysiek) dan mensen met weinig geld. Lees voor meer achtergrondinformatie dit artikel van Léon Bobbe over gezondheid

Wat kunnen corporaties doen?

Het doel van de inspiratiesessie is ten eerste om het bewustzijn te vergroten dat corporaties een belangrijke rol hebben in het creëren van een gezonde woonomgeving. De woning en de woonomgeving hebben invloed op de gezondheid van bewoners. Gezondheid is daarom niet enkel het domein van de zorginstelling en de gemeente. Ten tweede verkennen we samen hoe corporaties een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van hun huurders. Daarbij kun je denken aan bepaalde ontwerprichtlijnen, zoals het aantrekkelijk maken van de trappen en het verstoppen van de lift, en het inrichten van binnentuinen met groen. 

Ben je erbij?

We zien je graag de 19e! Het aantal plaatsen is beperkt. Je kunt je aanmelden bij projectcoördinator Janneke van Bemmel via info@corpovenista.nl.