inflatie

Inzicht in inflatie

Huurders en corporaties hebben last van uitzonderlijk hoge prijsstijgingen. Reden voor Corpovenista om cijferexpert Manon van Middelkoop (CBS) uit te nodigen voor een lezing. 

Huurders kampen met de prijsstijging van energie en voeding. Van Middelkoop liet ons, tijdens een lezing op 14 november, zien dat de energieprijzen gigantisch zijn gestegen. In oktober 2022 stegen de energieprijzen van nieuwe contracten met maar liefst 173,3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Op dit moment zijn er nog mensen met een vast energiecontract die geen last hebben van deze prijsstijgingen. In augustus jl. betrof dat ongeveer een derde van de contracten waarvoor het CBS sinds kort tariefinformatie ontvangt van energieleveranciers. Naar verwachting loopt dit aandeel de komende maanden verder terug.  

De prijzen van voeding volgen de stijgende energieprijzen. In oktober 2022 was het inflatiecijfer van voeding 13,8% op jaarbasis. Door de stijgende productiekosten tikt de stijgende energieprijs met enige vertraging door in de prijzen van voeding. Nu.nl berichtte dat pepernoten zelfs 30% duurder werden! De inflatie op alle bestedingen (consumentenprijsindex) bedroeg in oktober 14,3%. 

Corporaties hebben last van stijgende bouwkosten. Met statistieken op basis van de bouwsom bij aanvraag van omgevingsvergunningen laat Van Middelkoop zien dat de bouwkosten per huurwoning afvlakken omdat huurwoningen steeds kleiner worden. Hierdoor liggen de gemiddelde nieuwbouwkosten per huurwoning een stuk lager dan de nieuwbouwkosten per koopwoning. De bouwkosten per vierkante meter zijn echter de laatste jaren flink gestegen en ontlopen elkaar nauwelijks voor koop- en huurwoningen. 

Een discussiepunt naar aanleiding van de lezing is of de bouwkosten zullen dalen, nu de woningprijzen beginnen te dalen. Dat is in het verleden vaak zo geweest. Bij dalende woningprijzen wordt door private ontwikkelaars niet veel meer gebouwd. Dit biedt een kans voor corporaties om anticyclisch te investeren. Of de bouwkosten dit keer zullen dalen is echter de vraag. De grondstoffenprijs is hoog en er is een tekort aan arbeidskrachten. Er zijn nu dus meer factoren die de bouwkosten beïnvloedden, dan enkel vraag en aanbod.