Jeroen Cras nieuwe voorzitter Corpovenista

´Deze tijd vraagt om verbinding´

Manager Strategie & Beleid Jeroen Cras van WonenBreburg heeft Erik Wilke opgevolgd als voorzitter van Kennisplatform Corpovenista. Cras wil de betrokkenheid van corporaties vergroten en meer verbindingen leggen, ook buiten de sector.

Kennisplatform Corpovenista start met een roulerend voorzitterschap. Tijdens de derde editie van Corpovenista Duurzaam investeren in vitale steden’ 2013-2016 treedt ieder jaar een nieuwe voorzitter aan. Manager Strategie & Beleid Jeroen Cras van WonenBreburg neemt de aftrap. Vanaf 2015 volgt manager Strategie Pim Hogenboom van Eigen Haard hem op.  De komende voorzitters zijn, net als Cras en Hogenboom, lid van de stuurgroep van het platform.

Het roulerend voorzitterschap sluit volgens Cras aan op de ambities voor de komende periode. In zijn woorden: vergroten van betrokkenheid en verantwoordelijkheid van corporaties. ‘Door ieder jaar een andere interne voorzitter te benoemen, betrek je de leden meer bij het platform. Ook hebben de aangesloten corporaties mede de inhoud van het komende programma bepaald. Een volgende stap is dat zij binnen hun eigen club ook de kennis van het platform gaan delen.’

Urgente thema’s

Corpovenista wil zich als kennisplatform meer open stellen, en zichtbaarder zijn. De kennis die wordt ontwikkeld én al beschikbaar is, zal volgens Cras breed worden gedeeld (ook voor niet aangesloten corporaties). Daarnaast zal het platform gedurende het programma inspelen op urgente thema’s die corporaties raken. ‘Wij zijn géén denktank die zich afsluit voor er wat buiten gebeurt. Integendeel. Wij zijn ervan overtuigd dat Corpovenista kennis oplevert voor iedere werkpraktijk. Dát moeten wij laten zien.´

Koers bepalen

Actuele thema´s zijn bijvoorbeeld betaalbaarheid (lees: woonlasten) en de komende verkiezingen voor de gemeenteraad. Deze thema´s zijn relevant voor corporaties, maar óók politiek gevoelig. Volgens de nieuwe voorzitter moet Corpovenista – op basis van objectief (wetenschappelijk) onderzoek – feitelijke informatie aandragen. ´Dat is onze opdracht. Op basis van de uitkomsten kunnen corporaties, en betrokken partners, hun koers bepalen.´

Voorzitter Cras wil verder verbindingen leggen met andere kennisplatfora binnen de sector, maar ook daarbuiten. Corpovenista werkt al samen met Platform 31, maar Cras denkt bijvoorbeeld ook aan Futura (een samenwerkingsverband van Brabantse corporaties) en Actiz (brancheorganisatie voor zorgondernemers).

‘Deze tijd vraagt om verbinding. We moeten ons in deze lastige tijd niet terugtrekken op onze eigen domein, maar juist meer de samenwerking zoeken. Buiten de sector zijn ook oplossingen voor de toekomst beschikbaar. Een aanpak of methode die werkt, is altijd een overtuigend argument om er mee aan de slag te gaan.’