Nieuwe monitoringsmodule en bijeenkomsten wwidw

Wat Werkt in de Wijk, het initiatief dat in juni 2012 door Corpovenista aan Platform31 is overgedragen, start in het najaar een reeks bijeenkomsten om tot meer algemeen geldende uitspraken over de effectiviteit van interventies te komen. Ook heeft ze recent een monitormodule ontwikkeld.

‘Het gebruik van de doe-het-zelf-kennisbank raakt ingeburgerd bij steeds meer woningcorporaties’, aldus projectleider van Wat Werkt in de Wijk (WWidW) Jeroen van der Velden. ‘In twee jaar tijd zijn er ruim 500 interventiebeschrijvingen ingebracht door ongeveer 150 medewerkers van met name woningcorporaties. Je ziet dat het instrument steviger ingebed raakt in de bedrijfsvoering van onze 17 partners. Soms wordt het gebruik zelfs ‘verplicht’ bij maatschappelijke projecten boven een bepaald investeringsniveau. Bij de jaarlijkse verdeling van leefbaarheidsbudgetten wordt de wijkprofessional bijvoorbeeld gevraagd het format van WWidW te gebruiken om helder te maken wat hij of zij van plan is.’

Nu het slim uitdenken en beschrijven van interventies lijkt in te burgeren, willen de partners van WWidW de volgende stap zetten. Volgens Van der Velden groeit de behoefte aan een monitoringsinstrument. ‘Het wordt steeds belangrijker dat de wijkwerker bewijs levert of zijn of haar aanpak werkt. Het monitoren van eigen projecten zit echter nog niet in het DNA van de wijkwerker. Om deze stap gemakkelijker te maken heeft Wat Werkt in de Wijk in opdracht van de partners een monitormodule ontwikkeld.’ De monitoringsmodule stelt de professional in staat om zowel de kosten, de directe resultaten als het maatschappelijke rendement van hun projecten te registreren.

Themabijeenkomsten

Ook moet Van der Velden constateren dat het gebruik van de webapplicatie van WWidW het vakmanschap van wijkprofessionals wel helpt, maar dat het niet voldoende is. ‘Wijkprofessionals hebben soms veronderstellingen over hoe veranderingen in de wijk plaatsvinden die te romantisch, te idealistisch of gewoon puur onjuist zijn. We zullen daarom meer moeten doen. Het inhoudelijke gesprek over wat werkt en niet werkt moet plaatsvinden binnen organisaties en tussen professionals in het land.’ Daarom start WWidW in het najaar een reeks bijeenkomsten onder de titel ‘Wat werkt in…’. Van der Velden: ‘In themabijeenkomsten worden training en intervisie gekoppeld aan inhoud. Per sessie staat één soort interventie centraal die op diverse plekken in het land loopt (bijvoorbeeld woningtoewijzing op basis van inzet of buurtbeheerbedrijven). Wijkprofessionals met hun ‘voeten in de inhoudelijke klei’ definiëren samen onder begeleiding van Platform31 de werkzame bestandsdelen en confronteren dit met wetenschappelijk onderzoek. De resultaten uit de kennisbank, de sessies en het wetenschappelijk onderzoek worden bij elkaar gebracht en krijgen uiteindelijk een plek in de kennisbank in de vorm van zogenaamde archetype-interventiebeschrijvingen.’ In de afgelopen twee jaar zijn al verschillende archetypen opgesteld en in de databank opgenomen. (Twee voorbeelden zijn:  Verkoop huurwoningen en Sloop en nieuwbouw in aandachtswijken.) De themabijeenkomsten worden een vast onderdeel van het jaarlijkse programma van Wat Werkt in de Wijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over Wat Werkt in de Wijk kunt u contact opnemen met projectleider Jeroen van der Velden van Platform 31 via mail (jeroen.vandervelden@platform31.nl) of tel. 06-57942258.