Paper schrijven

Oproep: Discussiedagen Sociale Huisvesting 2023

De Discussiedagen Sociale Huisvesting komen er weer aan. De organisatie van de tweedaagse is in handen van Platform31, Kennisplatform Corpovenista, TU Delft Faculteit Bouwkunde en Aedes. De Discussiedagen vinden dit jaar plaats op 30 en 31 oktober in conferentieoord Kontakt der Kontinenten te Soesterberg.

De gedachte achter de Discussiedagen is dat het oplossen van de meest urgente woonvraagstukken onderzoek, denk- en organisatiekracht én debat vraagt. De Discussiedagen scheppen hier ruimte voor. Alle deelnemers schrijven een paper en tijdens de dagen gaan we met elkaar in gesprek om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen. Centraal thema van deze editie: sturend aan de slag met volkshuisvesting

We zoomen daarbij in op vijf thema’s:
1) Woningen voor middeninkomens
2) Leefbaarheid en veiligheid
3) Samenwerken aan een thuis voor iedereen
4) Flexibiliteit in wonen
5) Regie in de volkshuisvesting

Meer informatie over de Discussiedagen in het algemeen en de thema’s in het bijzonder vind je op de website van Platform31.

Abstracts
Alle deelnemers schrijven een abstract van 250-500 woorden waarin ze het onderwerp kort uiteenzetten en enkele stellingen toevoegen die de conclusie van het paper in zich dragen. Een klein organisatiecomité beoordeelt de ingediende abstracts. Hierdoor is het mogelijk hiaten te signaleren en suggesties te geven voor de uitwerking. De deadline voor het indienen van de abstracts is 19 mei 2023.

Papers of andere vorm (video, vlog of podcast)
Voorafgaande aan de discussiedagen schrijven de deelnemers een paper van maximaal 2.500 woorden. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat enkele auteurs gezamenlijk een paper schrijven. De deadline voor het insturen van de papers is 29 september 2023.

Schrijf je niet graag, of wil je wel eens wat anders proberen? Dit jaar is het ook mogelijk om je betoog in de vorm van een video, vlog (beide in mp4-format) of podcast (mp3) aan te leveren.

Daaraan zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • Je levert een abstract aan waarin je de hoofdlijnen van de content beschrijft;
  • Je onderbouwt het betoog met een literatuurlijst;
  • Je inzending is minimaal 2 weken voorafgaand aan de Discussiedagen beschikbaar;
  • De maximale duur van de inzending is 8 minuten;
  • Je pitch tijdens de discussiedagen duurt maximaal 5 minuten.

Deelname, kosten en aanlevering abstract
Uitgangspunt is dat deelnemers beide dagen aanwezig zijn en blijven overnachten. De deelnamekosten bedragen 550 euro (inclusief overnachting, verblijfskosten en exclusief btw). Corpovenista betaalt de deelnamekosten van haar leden (1 deelnemer per corporatie). Aanmelden en indienen van abstract via Platform31.

Workshop ‘Hoe schrijf ik een paper’
Voor deelnemers aan de Discussiedagen organiseren we met de TU Delft twee facultatieve workshops: één over basisprincipes (juni), en één naar aanleiding van de conceptpapers (september). Hiervoor komen deelnemers in aanmerking waarvan het ingediende abstract is ontvangen en geaccepteerd. De exacte datum van de workshops wordt in overleg bepaald.

PE-punten
Bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties kunnen door deelname aan de Discussiedagen PE-punten behalen.