Samen voor een beschermd thuis

Corpovenista is lid van de Impuls Werkplaats, een samenwerkingsverband van organisaties uit (maatschappelijke) zorg en welzijn. De Impuls Werkplaats bracht recent een publicatie uit over het gezamenlijk creëren en borgen van een beschermd thuis. 

Mensen met een psychische kwetsbaarheid willen graag, net als ieder ander, een goed thuis en een leven dat de moeite waard is. Wanneer zij de overgang maken van beschermd wonen naar zelfstandig wonen in de wijk, moeten op vier domeinen in hun leven bepaalde condities vervuld worden. 

In het eerste domein van bestaansvoorwaarden gaat het om de condities wonen, inkomen, werk en activiteiten, en leren. In het tweede domein, sociale inbedding, gaat het om een welkome wijk, een zachte landing en het voorkomen van uitval. In het derde domein van zelfregulering zijn er de condities weerbaarheid, de kracht van ervaringskennis, en eigen regie. In het vierde domein, maatschappelijke inbedding, gaat het om brede toegang, vakbekwame professionals, krachtgerichte interventie, en maatschappelijk rendement. 

Deze condities zijn voor gemeenten, woningcorporaties en organisaties in zorg en welzijn belangrijke aangrijpingspunten voor hun beleid en activiteiten. Belangrijk uitgangspunt op alle domeinen is dat uitvoerders mensen in een achterstandssituatie serieus nemen. Mensen blijken regelmatig te voelen dat zij een stempel met zich meedragen en dat uitvoerders vanuit dat stempel handelen. Bijvoorbeeld wanneer een woningconsulent een periode na de verhuizing op bezoek komt en dat ervaren wordt als controle, omdat zij ‘anders’ zijn dan ‘gewone’ burgers. 

Specifiek voor het wonen bevat de publicatie de volgende aanbevelingen:

  1. Biedt inclusief wonen aan, een stabiele woonplek in de wijk, midden in de samenleving;
  2. De beste plek voor herstel is leidend bij het kiezen van de woonplek. 
  3. Biedt een woonplek aan voor onbepaalde tijd;
  4. Geef inspraak in de keuze van de woonplek;
  5. Biedt genormaliseerd wonen aan, ontkoppel wonen van zorg. 

Voor meer informatie, zie de gids “Samen voor een beschermd thuis”. 

Per 1 januari 2023 eindigt het lidmaatschap van Corpovenista van de Werkplaats Impuls. We zetten de samenwerking voort op projectmatige basis, wanneer zich gezamenlijke vraagstukken aandienen.