Slotconferentie ‘De Buurt als Jas’

Corpovenista organiseert in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en Platform 31 op 15 april de slotbijeenkomst van het langlopend onderzoek naar de functie van buurten.

Iedere wijk, buurt of straat heeft een functie op de woningmarkt, die gedurende een bepaalde fase van het leven beter, of juist minder goed, past bij mensen. De buurt als jas. In dynamische buurten gaan veranderingen snel, in andere wijken lijkt nooit iets te veranderen. Ook wensen en behoeften van huishoudens veranderen in de tijd. Het is de vraag in welke mate buurten en wijken zich als vanzelf aanpassen aan veranderende behoeften, en wanneer ingrijpen gewenst is.

Centraal in het onderzoek, waarvan deelresultaten al vaker voor het voetlicht zijn gebracht, stond de vraag welke relaties er bestaan tussen veranderende huishoudens en veranderende woonmilieus. Hoe verhoudt het inzicht in deze relaties zich tot de actuele visie op, en praktijk van, stedelijke vernieuwing?  Het onderzoek richt zich op vragen als: hoe is de dynamiek van buurten en wijken, in termen van upgrading & downgrading? Welke functie heeft een buurt of wijk in de stedelijke regio? In hoeverre is er sprake van buurteffecten? Wat betekent  ‘een buurt als jas’  voor stedelijk herstructureringsbeleid? Wat zeggen andere onderzoeken hierover?

De conferentie ‘De Buurt als Jas‘ zal plaatsvinden op dinsdag 15 april 2014 van 13.00 uur tot 17.30 uur in Amsterdam Stayokay Amsterdam Zeeburg.