Sturend aan de slag met volkshuisvesting tijdens de Discussiedagen Sociale Huisvesting 2023

Sturend aan de slag met volkshuisvesting was het centrale thema van de negende editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting op 30 en 31 oktober 2023. De Discussiedagen Sociale Huisvesting zijn een jaarlijks tweedaags evenement waarin strategen en experts in debat gaan over de uitdagingen waarmee de sociale huisvestingssector wordt geconfronteerd. Negen Corpovenistaleden namen deel op basis van door hen op persoonlijke titel geschreven papers.

De Discussiedagen Sociale Huisvesting 2023 werden geopend door Nico van Meeteren, algemeen directeur en secretaris-generaal van Topsector Life Sciences & Health, die de noodklok luidde over de aanhoudende wooncrisis en de beperkingen van de overheid en de systeemwereld om deze op te lossen. Van Meeteren benadrukte de kracht van burgerinitiatieven en moedigde aan om de leefwerelden van mensen echt te begrijpen, aangezien de systeemwereld vaak vertraagt en de voortgang belemmert. Van Meeteren riep op tot nauwere samenwerking tussen corporaties en burgerinitiatieven. “Help deze initiatieven om in de systeemwereld te navigeren,” drong hij aan, waarbij hij aangaf dat corporaties een sleutelrol kunnen spelen in het ondersteunen en faciliteren van deze bottom-up benaderingen.

Na de openingswoorden van Nico van Meeteren nam Marco de Wilde, directeur-bestuurder van Woonstede in Ede, het woord om het pamflet ‘Stenen én mensen‘ te presenteren. De Wilde benadrukt het aanpakken van gezondheidsongelijkheid en het stellen van ambitieuze doelen die de individuele capaciteiten van een corporatie overstijgen. De oproep om domeinoverstijgend samen te werken werd positief ontvangen door de deelnemers. Gemiddeld genomen gaat het steeds beter in de Nederlandse wijken, behalve in de slechtste wijken waar het sinds 2012 alleen maar slechter gaat. Dit onderstreept de noodzaak om vooral te investeren in die gebieden waar de uitdagingen het grootst zijn.

De tweede dag ging van start met een presentatie van Claudia Siewers, directeur-bestuurder bij de SVWN, over een nieuwe meetlat voor de sector. Siewers pleit voor een visitatie op de sector waarin een blik van buiten op de gewenste prestaties van corporaties wordt gegeven en presenteerde de uitkomsten van een pilot.

Tijdens de tweedaagse gaf elke deelnemer een korte pitch over de inhoud van zijn of haar paper gevolgd door een diepgaande discussie. Vanuit Corpovenista zijn dit jaar papers ingebracht over armoede en huurbeleid, de mogelijkheden van huurdersinspraak, de betaalbaarheid van wonen met zorg, flexibele woonconcepten, de aantrekkelijkheid van een koopwoning versus een huurwoning en het vergroten van regie in de volkshuisvesting.

De Discussiedagen Sociale Huisvesting 2023 werden afgesloten met de intentie van de deelnemers om de besproken ideeën verder uit te werken en in concrete acties om te zetten met als doel de sociale huisvestingssector te versterken en toegankelijker te maken voor iedereen. De volledige paperbundel is vanaf medio december te downloaden op onze website!