Terugblik Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

Corpovenista organiseerde samen met Platform31, de TUDelft en Aedes de achtste editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting.

De Discussiedagen vonden dit jaar plaats op 27 en 28 september en stonden in het teken van het oplossen van vraagstukken rondom de wooncrisis. Alle deelnemers presenteerden kort hun paper waarna een discussie volgde om zicht te krijgen op mogelijke oplossingen.

Vanuit Corpovenista hebben we de discussiedagen dit jaar weer als inspirerend ervaren. De papers en de discussies leverden nieuwe inzichten en mooie invalshoeken op waar we in de volkshuisvesting stappen vooruit mee vooruit kunnen zetten. Het thema doelgroepen kwam bijvoorbeeld ruim aan bod, met daarbij de vraag ‘aan wie moeten we nu vooral onze aandacht geven?’ ‘Wie komen het meest in de knel in deze wooncrisis?’ Ook het thema van rollen en verantwoordelijkheden kwam langs met vragen als: ‘Bij wie – woningcorporatie, rijk, gemeente – moet welke oplossing vandaan komen? Wat is ieders bijdrage aan het oplossen van de wooncrisis, en hoe stem je dit op elkaar af?’

Victoria Ten Hulsen (trainee) presenteerde vanuit Corpovenistalid Portaal een paper over de pechgeneratie: ‘Pechgeneratie krijgt geen meevallers’. Zij schreef de paper samen met Osvaldo Kanga (trainee bij Stadgenoot). De huidige generatie jongvolwassenen heeft grote moeite om een woonplek te vinden, zowel de sociale huur als de vrije sector. Zij hebben geen studiefinanciering gehad en komen vaak met een schuld de woonmarkt op. De woningmarkt zit op slot en jongeren komen hier niet tussen. In de discussie ontstond onderling begrip voor het gezichtspunt van verschillende generaties. 

Corpovenista Platformlid Bastiaan Staffhorst (Mitros) bracht samen met collega’s een paper in over de offensieve corporatie en het ambacht van de volkshuisvesting. Staffhorst pleit voor corporaties die actief bijdragen aan het verbeteren van de positie van mensen aan de onderkant van de samenleving, in een nieuwe maatschappelijke beweging waarin maatschappelijke organisaties samen met bedrijven en lokale overheden hun krachten bundelen. 

Platformlid Marina de Groot (Lieven de Key) presenteerde met collega’s de paper ‘Veerkracht in wijken – Rol van corporaties’.  Deze paper bevat een aantal interventies die corporaties kunnen doen om de veerkracht en leefbaarheid in wijken te vergroten, geordend in drie categorieën: woningtoewijzing, inzet van bedrijfsonroerendgoed en beheer.

De volledige digitale paperbundel van de Discussiedagen 2022 kun je opvragen door je verzoek te mailen naar info@corpovenista.nl.