Trendspecial 5 oktober: bewegen naar vertrouwen

Op donderdagmiddag 5 oktober gaan we in gesprek over alledaagse attentheid, de rol van woningcorporaties in de wijk en de kansen van een mogelijk nieuw politiek elan. Deze trendspecial bouwt voort op ons Trendgesprek 2023, en dan vooral op de trends afnemend vertrouwen in instituties en afnemende sociale cohesie

Dit verdiepend Trendgesprek vindt plaats net na Prinsjesdag en kort voor de verkiezingen in november. We gaan het eerste deel van deze middag in gesprek met Bob Witjes en Robin van Leijen (beiden Aedes) over de implicaties van de rijksbegroting en duiken in de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen. Welke trends zijn zichtbaar? Welke impact heeft dat op woningcorporaties?

Na de pauze komt prof. dr. Monique Kremer, bijzonder hoogleraar actief burgerschap aan de UvA en voorzitter van de Adviesraad Migratie, aan het woord. Hoe kijkt zij naar de komende verkiezingen? En hoe kunnen woningcorporaties volgens haar bijdragen aan een betere leefbaarheid in onze wijken? Kremer deed onderzoek in het Amsterdamse Overtoomse Veld, een superdiverse wijk, zoals zij het noemt. In zo’n superdiverse wijk, zoals vele van onze wijken zijn, is het niet vanzelfsprekend dat buren dagelijkse zorgtaken voor elkaar verrichten. Wel is er sprake van ‘allerdaagse attentheid’: even een oogje in het zeil houden of even een buurvrouw helpen, bijvoorbeeld met het naar boven tillen van de boodschappen. Attentheid kan ontstaan door de inrichting van een plek (denk aan een zitje) maar vooral door de mensen die er werken. Medewerkers van woningcorporaties kunnen hier dus een actieve bijdrage aan leveren. Maar hoe doe je dit als corporatie? Zeker in een tijd dat het vertrouwen in instituties laag is?

Ook niet-leden zijn welkom tijdens deze trendspecial! Wil je deelnemen of meer weten? Neem contact met ons op via info@corpovenista.nl

Meer weten over Trends? Raadpleeg ons Trendraamwerk 2023, dat jaarlijks aan de actualiteit wordt aangepast.