Masterclass en Leergang Big Data

Om de professionalisering van de sector een impuls te geven, bieden Aedes en Corpovenista in de periode september- december tweemaal een masterclass en leergang big data aan.

Door Mariska van der Sluis

De opleidingen zijn ontwikkeld samen met opleider Kjenning onder de vlag van de Vernieuwingsagenda. Het gaat om een masterclass big data voor bestuurders en strategen en een leergang op tactisch-operationeel niveau. Deelname is gratis, mits zowel de leergang als de masterclass worden bezocht en de deelnemers een tegenprestatie leverend in de vorm van deelname aan een ontwikkelgroep.

Doelgroep en resultaten
De masterclass (1 dagdeel) richt zich specifiek op directeur-bestuurders, strategen, MT-leden en toezichthouders van de corporatie en wordt bij voorkeur afgenomen samen met de leergang, zodat de bestuurder of strateeg samen met zijn of haar informatiespecialist direct binnen de eigen organisatie aan de slag kan.
Strategen en bestuurders volgen een programma van een dagdeel, waarna ze weten:
• wat Big data zijn en welke toegevoegde waarde dit voor een corporatie kan hebben
• wat de kansen en risico’s zijn
• kennis hebben van het wettelijk kader van de AVG en de ruimte die het biedt
• hoe je als bestuurder of strateeg morgen de eerste stap kan zetten om met Big Data aan de slag te gaan.

De leergang is bedoeld voor teamleiders, informatiemanagers, ITspecialisten en onderzoekers die te maken hebben met het (het implementeren van) Big Data binnen de corporatie. De leergang is gericht op de dagelijkse werkpraktijk, gericht op het volgende resultaat :
• weten wat Big Data zijn en welke toegevoegde waarde dit voor een corporatie kan hebben
• weten welke externe bronnen er zijn die de corporatie kan gebruiken voor analyses
• kennis van verschillende toepassingsmogelijkheden van Big Data
• weten wat een data-gedreven organisatie is en wat dit betekent voor de interne organisatie
• weten hoe Big data binnen de eigen corporatie kan worden benut
• kennen van de belangrijkste eisen die vanuit het AVG worden gesteld aan het gebruik van (Big) data
• een stappenplan om Big Data in te zetten binnen de eigen organisatie
Tijdens het leertraject wordt de verbinding gezocht met het leidinggevend en sturend kader. Het is dan ook van grote waarde dat zowel een bestuurders of strateeg aan de masterclass deelneemt als (minstens één) IT-specialist aan het leertraject. De specialist werkt tijdens de leergang een concreet stappenplan uit, waarbij de bestuurder of strateeg als sparringpartner dient en zij gezamenlijk bekijken op welke manier Big Data voor hun organisatie een toegevoegde waarde kan bieden.

Tegenprestatie
Van elke deelnemende corporatie verwachten wij een ‘tegenprestatie’ in de vorm van deelname aan een door Aedes aangestuurde ontwikkelgroep, die na de leergang van start gaat. Zonder toezegging op deze tegenprestatie kunt u niet kosteloos deelnemen.
De deelnemers van de leergang werken in de ontwikkelgroep, die een beperkt aantal keren bij elkaar komt, aan een concrete casus voor de sector op gebied van big data. Welke casus dit is bepalen we in overleg met de deelnemers aan het einde van de leergang. De uitwerking van deze casus moet generiek bruikbaar zijn voor andere corporaties en toegevoegde waarde leveren in de processen en/of informatievoorziening in de sector.

Data:

Ronde 1:

Masterclass (uitsluitend bestuurlijk strategisch niveau) : 4 september 2018

Leergang: 18 september (ochtend), 2 en 16 oktober (ochtend), 6 en 20 november (ochtend)

Ronde 2:

Masterclass (uitsluitend bestuurlijk strategisch niveau) : 18 september 2018

Leergang (teamleiders, informatiemanagers, ITspecialisten en onderzoekers) : 2 en 16 oktober (middag), 6 en 20 november (middag), 4 december (middag)

Kosten & Locatie

Deelname is gratis (1 duo per corporatie) voor de bij Corpovenista en Aedes aangesloten corporaties, mits zowel de strateeg/bestuurder de masterclass volgt en een collega op operationeel-tactisch niveau de leergang. Ook wordt deelname aan een ontwikkelgroep gevraagd.

Locatie: Mitros, Utrecht (ochtendeditie), Portaal Utrecht (middageditie)

 

Deze pagina delen:Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter