Leren van Big Data

Om de professionalisering van de sector een impuls te geven, werken Aedes en Corpovenista samen aan het thema big data.

Door Mariska van der Sluis

Leren van Big Data. Hoe doe je dat en wat zijn de mogelijkheden? In het najaar van 2018 boden Aedes en Corpovenista gezamenlijk tweemaal een masterclass big data voor bestuurders/strategen aan, en een leergang op tactisch-operationeel niveau. Deelname was gratis, mits de leergangdeelnemers een tegenprestatie leverden in de vorm van deelname aan een ontwikkelgroep. Deze groep gaat dit voorjaar van start. Deze groep zal een concrete casus op gebied van big data bij de hoorns vatten. Welke casus dit is, moet nog worden bepaald. De uitwerking van de casus moet generiek bruikbaar zijn voor andere corporaties en toegevoegde waarde leveren aan de processen en/of informatievoorziening van de sector.