Actualisatie Trendraamwerk woningcorporaties 2022

Corpovenista ontwikkelde begin 2021 een Trendraamwerk voor de Corporatiesector. Dit Trendraamwerk is geactualiseerd. Op donderdag 10 februari vormde het geactualiseerde Trendraamwerk de basis voor het jaarlijkse Corpovenista Trendgesprek.

Tijdens het Trendgesprek richtten we ons vooral op de volgende vraag: wat vragen de verschillende trends van de woningcorporaties, op het vlak van strategische keuzes en maatregelen? Een andere vraag die aan bod kwam is: Welke impact hebben de trends, naar verwachting, op woningcorporaties en op huurders en hun woonvraag? Een weergave van het Trendgesprek 2022 is terug te vinden in het boekje Uitkomsten Trendgesprek 2022.

Het geactualiseerde Trendraamwerk is digitaal te raadplegen via deze pagina. Corporaties kunnen het Trendraamwerk gebruiken voor bijvoorbeeld scenarioplanning, visie- en strategieontwikkeling of het voeren van het gesprek over trends met gemeenten en huurdersorganisaties. Wanneer op de afbeelding wordt geklikt, ontstaat er een groot scherm, dat doorzoekbaar is.

Meer informatie over de achtergrond van het Trendraamwerk vindt je in dit rapport: ‘Trendraamwerk en Trendenquête, Corpovenista, Trendgesprek 2021’Let er wel op dat dit rapport de trendomschrijvingen van begin 2021 bevat, die dus nu geactualiseerd zijn in het nieuwe Trendraamwerk.