Actualisatie Trendraamwerk woningcorporaties 2022

Corpovenista ontwikkelde begin 2021 een Trendraamwerk voor de Corporatiesector. Dit Trendraamwerk is geactualiseerd. Op donderdag 10 februari vormt het geactualiseerde Trendraamwerk de basis voor het jaarlijkse Corpovenista Trendgesprek.

Tijdens het Trendgesprek richten we ons vooral op de volgende vraag: wat vragen de verschillende trends van de woningcorporaties, op het vlak van strategische keuzes en maatregelen? Een andere vraag die aan bod komt is: Welke impact hebben de trends, naar verwachting, op woningcorporaties en op huurders en hun woonvraag?

Corporaties kunnen het Trendraamwerk gebruiken voor bijvoorbeeld scenarioplanning, visie- en strategieontwikkeling of het voeren van het gesprek over trends met gemeenten en huurdersorganisaties. Het trendraamwerk is te raadplegen via deze pagina. Wanneer op de afbeelding wordt geklikt, ontstaat er een groot scherm, dat doorzoekbaar is.

Meer informatie over de achtergrond van het Trendraamwerk vindt je in dit rapport: ‘Trendraamwerk en Trendenquête, Corpovenista, Trendgesprek 2021’Let er wel op dat dit rapport de trendomschrijvingen van begin 2021 bevat, die dus nu geactualiseerd zijn in het nieuwe Trendraamwerk.