Overzichtspagina Big Data

Corpovenista en Platform31 hebben op 13 april samen een inspiratiebijeenkomst over de kansen en mogelijkheden van big data voor corporaties georganiseerd. Deze bijeenkomst was bedoeld voor corporatiepartners en draaide om inspiratie en voorbeelden uit de corporatiepraktijk. Waarom doen corporaties iets met big data? En wat doen ze er precies mee? Met concrete voorbeelden van technieken en toepassingen vanuit de praktijk werd duidelijk wat de mogelijkheden voor corporaties zijn en wat ze zelf nu al met big data doen. Ook heeft Bart van der Sloot – specialist op het gebied van privacy – laten zien hoe je als organisatie het best met big data kunt omgaan en wat er wel en niet mag. Tot slot was er aandacht voor het effect van big data op de bedrijfsvoering van corporaties. Big data is namelijk niet alleen een IT-ding. De hele organisatie dient erop ingericht te worden, wil je als corporatie maximaal profiteren van de kansen die big data biedt.

Alle toepassingsmogelijkheden die op 13 april de revue passeerden, maar ook informatie over privacywetgeving en meer algemene informatie over de invloed van big data op onze maatschappij, vindt u op onze overzichtspagina ‘Big Data’.