Corporatiemedewerkers bespreken de Menukaart Zelfbeheer

Nieuwe tool: Menukaart Zelfbeheer

Corpovenista lanceert de Menukaart Zelfbeheer. Ze stelt het instrument beschikbaar voor iedere corporatie die meer wil met zelfbeheer wil doen.

Medewerkers van Tiwos, Eigen Haard, De Alliantie, Woonstad, Woonbron, Stadgenoot, WonenBreburg, Aedes, Ymere en Woonbedrijf werkten afgelopen periode gezamenlijk met onderzoeksbureau Van Nimwegen aan een manier om het gesprek met bewoners over zelfbeheer aan te gaan. Wat moet je als corporatie faciliteren als bewoners willen meebeslissen over de inrichting van een tuin? En waar moet je aan denken als ze zelf het portiek schoon willen houden? De menukaart, een Excelsheet met doorklikmogelijkheden, brengt het in kaart.

Eenderde wil meer zeggenschap

Aanleiding voor het ontwikkelen van de Menukaart Zelfbeheer vormt het Corpovenista-onderzoek naar de wensen van bewoners als het gaat om zelfbeheer, dat eerder dit jaar verscheen. Uit dit onderzoek – onder de huurders van bij Corpovenista aangesloten corporaties – blijkt dat een derde van de huurders meer zeggenschap wil in en om de eigen woning. Veel bewoners willen meer invloed op schoonmaak, onderhoud of inrichting van gemeenschappelijke ruimten. Een kleinere groep voelt wat voor een vergaande vorm van zeggenschap zoals een wooncoöperatie (17%) of zelfbeheervereniging (10%). Hier liggen dus kansen voor de corporatie om zelfbeheer te stimuleren.

Bijeenkomst

Op donderdagmiddag 10 december is de menukaart gepresenteerd aan ruim veertig corporatiemedewerkers. Ook het LSA en de Woonbond waren bij de bijeenkomst, die heeft plaatsgevonden in het Huis van Portaal te Utrecht, aanwezig. De belangrijkste vraag van de middag: is de menukaart toereikend om met het thema zelfbeheer aan de slag te gaan?

Om als corporatiemedewerker goed te weten welke mogelijkheden er zijn, is de menukaart behulpzaam in het gesprek met bewoners, zo gaven de deelnemers aan. Er zijn verschillende niveaus van zelfbeheer in terug te vinden.

Veel van de aanwezigen, waaronder de Woonbond en het LSA, geven aan de Menukaart te gaan gebruiken. Corporatiemedewerkers willen het instrument vooral inzetten om intern het gesprek over zelfbeheer aan te gaan: niet zelden bestaat er intern weerstand om bewoners meer zelf te laten doen: medewerkers zijn vaak bang dat bewoners het huidige kwaliteitsniveau niet zullen handhaven. ‘Die angst is niet terecht’, vertelt Trevor James van Vannimwegen. Hij deed de afgelopen jaren veel onderzoek naar zelfbeheer. ‘Belangrijk is wel dat je het als corporatie niet aan bewoners oplegt, maar alleen faciliteert als ze het zelf willen. Anders werkt het niet. En als bewoners verhuizen, moet je als corporatie misschien zelf de schoonmaak of het tuinonderhoud weer oppakken.’ Het beeld van James wordt bevestigd door de ervaringen die Eigen Haard de afgelopen drie jaar met zelfbeheer heeft opgedaan. (link stuk ‘Zelfbeheer bij EH).

Het uitwisselingen van ervaringen was ook een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst. Hier blijkt veel behoefte aan. De Menukaart zal daarom in de komende periode worden uitgebreid met ervaringen (filmpjes, verhalen, onderzoeken) vanuit verschillende corporaties. Ook zal het komend jaar via de site veel aandacht worden besteed aan aansprekende voorbeelden van zelfbeheer en zet Corpovenista in op het opnemen van voorbeelden in Wat Werkt in de Wijk.

Via onze site zijn al voorbeelden beschikbaar: over zelfbeheer bij Eigen Haard en over portieksheriffs bij Havensteder)

Gratis download

Menukaart Zelfbeheer, versie 1.0

Handleiding Menukaart Zelfbeheer voor corporatiemedewerkers

Handleiding Menukaart Zelfbeheer voor bewoners