Congres 2016: ‘Creëer zelf de vernieuwing’

De toekomst is al lang begonnen: de wereld om ons heen verandert in rap tempo. Futuroloog Wim de Ridder heeft  tijdens zijn inleiding op het Corpovenista-congres een belangrijk boodschap voor corporaties: “Creëer zelf de vernieuwing.”

Door Lisette Vos

De Ridder is voor het Corpovenista-congres ‘Goed Wonen, Samen Organiseren’ op 4 oktober in Utrecht uitgenodigd om de toekomst van de corporatiesector te schetsen. De vraag is hoe de nieuwe wereld van digitale technologie, robotisering en big data kan bijdragen aan de inzet van corporaties: goed wonen voor huurders.

De futuroloog neemt de zaal in sneltreinvaart mee in de nieuwe wereld. Een zelfrijdende taxi of een drone is geen toekomstmuziek meer: er wordt volop mee geëxperimenteerd. Daarom zijn, zo voorspelt De Ridder, parkeerplaatsen in de wijk straks overbodig: autobezit verdwijnt, iedereen bestelt straks een drone op afroep.  Wonen wordt veel goedkoper. De bouw dankzij 3D-print (“ook Nederland moet hier een keer in mee”) en energie wordt gratis.

De gevolgen van de vierde industriële revolutie zijn groot, benadrukt De Ridder. Steeds meer IT-bedrijven verzamelen big data en stellen die voor iedereen beschikbaar. Doktoren hebben straks een robot-dokter in dienst: een Watson die leert en altijd op de hoogste is van de nieuwste onderzoeken en technieken. “Deze Watsons kunnen ook ouderen helpen bij het langer thuis wonen. Valt iemand, dan kan de robot dat detecteren en medische hulp inschakelen. Ook kunnen ze een rol spelen in het terugdringen van de eenzaamheid onder ouderen. Ze praten tegen je onthouden wat je heb vertelt. Ze worden nu al ingezet in bejaardenhuizen”, legt De Ridder direct na zijn lezing aan een handvol congresgangers uit.

Andere manier van denken

De nieuwe tijd is een tijd waarin de lokale community volgens De Ridder de hoofdrol zal spelen. “Veel banen zullen verdwijnen, worden overgenomen door robots. We gaan minder werken en de rest van de tijd ruilen we met en helpen we elkaar. We gaan terug naar de tijd van voor de industriële revolutie.‘’ Dit vraagt vooral om een andere manier van denken. Ook voor corporaties. “IT-bedrijven mobiliseren mensen die mee willen denken, vaak via een prijsvraag of competitie. Voor corporaties geldt ook dat er buiten meer kennis voorhanden is, dan in eigen huis. Denk na over hoe je die kan inzetten. Wacht niet op wat de overheid doet. Creëer zelf de vernieuwing.”

Kies bij vernieuwing voor een robuust doel, aldus De Ridder. Volgens de futuroloog zou voor corporaties het geluk van de burger centraal moeten staan. ‘Focus op het geluk van de burger, en doe geen concessies.’ Volgens hem stuurt de overheid in nieuw beleid al op geluk van de burger. Dat is niet voor niets: bewoners die een netwerk hebben, na hun pensioen blijven werken en betrokken zijn bij de samenleving, blijken vaak langer en gelukkiger te leven.”

Foto Loes Schleedoorn
Foto Loes Schleedoorn
Foto Loes Schleedoorn
Foto Loes Schleedoorn
Foto Loes Schleedoorn
Foto Loes Schleedoorn
Foto Loes Schleedoorn

Prijsvraag autonome buurt

Volgens voorzitter Pim Hogenboom ligt er een mooie taak voor Corpovenista om een experiment of prijsvraag te organiseren om een zelfvoorzienende buurt vorm te geven, waar energie wordt opgewekt en in de buurt wordt hergebruikt, waarin de zorg voor elkaar en het geluk van de bewoner centraal staat. “Ik sta na dit verhaal nog een beetje te wiebelen, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat wij als kennisplatform hier mee aan de slag kunnen.”

Tijdens de workshop ‘Focus op de toekomst’ bleek dat de praktijk van corporaties vaak nog ver weg staat van de nieuwe wereld van futuroloog De Ridder. De gedachte is dat de meeste huurders via een digitale standaardaanpak wel kunnen worden bediend, maar dat kwetsbare groepen, juist de groepen die vaak bij corporaties wonen, ook in de toekomst zorg op maat nodig hebben.  Hoe zij zich kunnen redden in de nieuwe wereld en hoe corporaties daar een rol in kunnen spelen, daar konden de aanwezigen zich nog maar moeilijk een voorstelling van maken.

De Key wint innovatieprijs

Toch vindt er ook in de corporatiewereld wel innovatie plaats. Corporaties blijken uitstekend in staat om slimme oplossingen te bedenken om bijvoorbeeld statushouders te huisvesten.  Aan het einde van de dag kunnen de deelnemers van het Corpovenista-congres via een ludieke ‘ren je rot’  hun stem uitbrengen op één van de drie finalisten van de jaarlijkse innovatieprijs KWH-i-Opener. Thema dit jaar: beschikbaarheid. Het project Startblok Riekhaven van De Key uit Amsterdam, waarbij Nederlandse jongeren en statushouders samen wonen én samen aan hun toekomst werken, sleepte de prijs, bestaande uit een schaal en een effectmeting van het project, in de wacht.

Kijken en lezen

De KWH-i-Opener 2016: nieuwsbericht met filmpjes van de winnaar en genomineerden

De lezing van Wim de Ridder en de introductie van voorzitter Pim Hogenboom

Presentaties en beeldmateriaal van de workshops