Matrix woonruimteverdeling verrijkt discussie WRV

Corpovenista heeft in samenwerking met onderzoeksbureau RIGO een matrix woonruimteverdeling ontwikkeld. De matrix is bedoeld als instrument om het gesprek over keuzes in de woonruimteverdeling, zowel intern als met bijvoorbeeld gemeenten, te verrijken.

In de praktijk gaat de discussie over woonruimteverdeling vaak over instrumenten – je bent bijvoorbeeld voor danwel tegen loting of inschrijfduur – terwijl het gesprek eigenlijk eerst zou moeten gaan over de doelen: wat wil je met de woonruimteverdeling bereiken? En welke doelen hebben daarbij prioriteit?

In de matrix, die tot stand is gekomen na enkele intensieve werksessies tussen strategen van de bij Corpovenista aangesloten corporaties en RIGO, zijn de verschillende instrumenten uit de woonruimteverdeling gekoppeld aan de doelen die worden nagestreefd.

De wens tot het ontwikkelen van een matrix ontstond vorig jaar na ons webinar over het nieuwe woonruimteverdelingssysteem van de regio Amsterdam. De strategen van Corpovenista legden dit nieuwe systeem naast die van Rotterdam, Dordrecht en Delft. Ze constateerden grote regionale verschillen, bijvoorbeeld in de vrijheid die individuele corporaties hebben om bepaalde instrumenten in te zetten. Het de vraag op ‘wanneer werkt nu wat het beste?’.

Op die vraag is ook met de matrix niet altijd een eenduidig antwoord te geven. Camiel van Esch, senior strateeg bij WonenBreburg: “De matrix helpt vooral om de discussie te voeren over de middelen – te zien op de verticale as in de matrix – , die je in kunt zetten als je bepaalde doelen met een woonruimteverdelingsinstrument wilt bereiken.  De beoordeling en typering van “neutraal – positief – negatief” die je in de matrix terugziet, is door medewerkers van bij Corpovenista aangesloten corporaties gedaan. Een korte uitleg voor dit oordeel wordt erbij gegeven, maar soms zullen collega’s uit de sector tot een ander oordeel kunnen komen.”

Download de matrix en de bijbehorende leeswijzer