Corpovenista schrijft challenge woonruimteverdeling uit

Corpovenista organiseert een challenge over het woonruimteverdelingsvraagstuk. Met de challenge willen we vernieuwende manieren vinden om het schaarse aanbod aan woningen te verdelen over een grote groep vragers.

Voor woningcorporaties wordt het verdelen van woningen steeds complexer. Er is grote schaarste aan sociale huurwoningen. Daarnaast is het aantal regels waar corporaties rekening mee moeten houden flink toegenomen, denk aan passend toewijzen. En het aantal bij de woonruimteverdeling betrokken partijen is gegroeid (gemeente, bewonersvertegenwoordiging, zorgpartijen). Om deze complexiteit te hanteren werken we met tijdelijke contracten, voorrangsregels, we verzinnen nog iets extra’s voor spoedzoekers. Zo stapelen we regels op regels. Doen onze systemen eigenlijk nog wel wat ze moeten doen? Zou het niet simpeler en doeltreffender kunnen? Het verdelen van woningen is echter niet alleen een organisatievraagstuk. Woonruimteverdeling kent ook politieke aspecten. Wat is het doel van de woonruimteverdeling? De zoektijd voor de verschillende doelgroepen ongeveer hetzelfde houden? Of mogen mensen met meer problemen eerst?

De challenge van Corpovenista gaat zowel over de onderliggende principes of waarden als over creatieve operationele invalshoeken. De hoofdvraag voor de deelnemers luidt: Hoe zou jij het aanbod van sociale huurwoningen zo effectief en zo rechtvaardig mogelijk verdelen onder de woningzoekenden? Blackbear, een online marktplaats voor vernieuwende oplossingen, ondersteunt onze challenge. Blackbear zorgt ervoor dat drie duo’s van solvers voor ons aan de slag gaan. Elk duo bestaat uit iemand met een politieke of filosofische achtergrond die zich zal richten op de principes van het verdelen van schaarse goederen, en iemand met een achtergrond in econometrie of data-analyse. Door de solvers in duo’s aan de challenge te laten werken, kunnen meer integrale en bruikbare oplossingen ontstaan.

De challenge start in september en we verwachten de resultaten in november. Als de challenge een (of meerdere) kansrijke oplossing(en) oplevert, werken we die vervolgens verder uit. Daarover gaan we graag in gesprek met experts in de woonruimteverdeling.