Trendgesprek 2023

Denken in kansen tijdens het Corpovenista trendgesprek

We zien volop mogelijkheden voor woningcorporaties om bij te dragen aan het oplossen van urgente woonproblemen. Ondanks of soms zelfs dankzij de verschillende actuele crises. Het jaarlijkse Corpovenista trendgesprek leverde weer waardevolle inzichten op en gaf ons concrete handvatten voor strategie en beleid.

Het derde Corpovenista trendgesprek op 9 februari 2023 had als thema ‘Crises als kans!?’. We bevinden ons in een periode van verschillende crises: wooncrisis, klimaatcrisis, energiecrisis, grondstoffencrisis, inflatiecrisis… Dit geeft onzekerheid, maar we zien ook kansen. Denk aan het versnellen van de circulaire economie, de verduurzaming en de energie transitie. 

Tijdens het trendgesprek nam Jeroen Toet van Jester Strategy ons mee langs actuele trends die impact hebben op corporaties en huurders. Toet liet ons zien hoe anders de wereld er een jaar terug uitzag. We dachten dat na de Coronacrisis de economie weer zou gaan groeien en dat de huizenprijzen zouden blijven stijgen. We zagen de oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet aankomen. Met als gevolg inflatie, energiearmoede en stijgende rentes. Toet benadrukt dat we trends wel kunnen herkennen en beschrijven, maar dat er altijd grote onzekerheid is over hoe een trend zich in de toekomst ontwikkelt. 

Met managers, strategisch adviseurs, beleidsmedewerkers en trainees van woningcorporaties formuleerden we strategische en beleidsmatige antwoorden op de uitdagingen en kansen die de actuele trends met zich meebrengen. Deze antwoorden presenteerden we in de vorm van fictieve nieuwsberichten over prestaties van woningcorporaties die in 2030 het Journaal halen. Het boekje met de opbrengst van het trendgesprek 2023, met daarin de nieuwsberichten, vind je hieronder.

Corpovenista ontwikkelde begin 2021 een Trendraamwerk voor de Corporatiesector. Dit Trendraamwerk actualiseren we jaarlijks. Het Trendraamwerk 2023 is digitaal te raadplegen via deze pagina. Via de link opent een groot scherm dat doorzoekbaar is. Als je op één van de ‘ballen’ klikt, komt de bijbehorende trendkaart in beeld. Corporaties kunnen het Trendraamwerk gebruiken voor bijvoorbeeld scenarioplanning, visie- en strategieontwikkeling of het voeren van een gesprek over trends met gemeenten en huurdersorganisaties.

Komend najaar gaan we tijdens het verdiepende trendgesprek dieper in op een van de actuele trends. Hou onze website in de gaten voor meer informatie.