Dakloosheid onder jongeren naar nul !?

Hoe kunnen we dakloosheid onder jongeren uitbannen? Corpovenista heeft met dit vraagstuk een team studenten uitgedaagd om met radicale oplossingen te komen. Op donderdagmiddag 19 mei gaan we hier bij woningcorporatie Portaal met elkaar over in gesprek.

Dit doen we in dialoog met deskundigen, met onder meer directeur Hella Masuger van Stichting Zwerfjongeren Nederland, Susan van Klaveren van Platform31, ervaringsdeskundige Renee Zittema van Team ED en social designer Nienke van der Straten van Garage020.

Het gesprek, dat zal worden geleid door manager strategie Ronald Franken van Portaal, zal worden vormgegeven aan de hand van de vier oplossingsrichtingen die een team van studenten onlangs formuleerde tijdens de Sustainable Development Goals Challenge 2022. Aan deze Challenge, waarin 16 teams van HBO-studenten werden uitgedaagd om met vernieuwende oplossingen te komen voor de Sustainable Goals van de Verenigde Naties, heeft Corpovenistamet een team van studenten in de afgelopen maanden meegedaan. Dat leverde een eervolle vermelding op tijdens de finale die op 21 april plaatsvond in BlueCity in Rotterdam

De studenten droegen oplossingen aan op het gebied van preventie, woonconcepten. ‘eerste hulp bij knellende systemen’ en locaties waar de jongeren terecht kunnen komen. Tijdens de middag pitchen de studenten telkens kort hun oplossingsrichtingen, waarna we met alle aanwezigen discussiëren over de bijdragen die corporaties aan het vraagstuk kunnen leveren. Met als inzet: wat kan de corporatiesector samen met hun partners -meer dan nu – bijdragen om de dakloosheid onder jongeren aan te pakken? Na iedere sessie wordt een ieder gevraagd zijn of haar actiepunten voor de nabije toekomst te noteren en te delen met de groep. De input wordt door platformleden Ronald Franken en Marion Kranenburg (Eigen Haard) meegenomen naar de landelijke brainstorm over dakloosheid van het Ministerie van VWS op 24 mei.

Corpovenista- bijeenkomst ‘Dakloosheid onder jongeren naar nul?!’

Datum en tijd: Donderdag 19 mei, 14.00- 17.00 uur (inloop vanaf 13.45 uur)

Locatie: Portaal, Beneluxlaan 9, 3527 HS Utrecht

Aanmelden via info@corpovenista.nl