Dakloosheid onder jongeren naar nul !?

Hoe kunnen we dakloosheid onder jongeren uitbannen? Corpovenista heeft met dit vraagstuk een team studenten uitgedaagd om met radicale oplossingen te komen. Op donderdagmiddag 19 mei zijn we, met de uitkomsten in onze achterzak, hier bij woningcorporatie Portaal met elkaar over in gesprek gegaan.

Dit deden we in dialoog met deskundigen, met onder meer directeur Hella Masuger van Stichting Zwerfjongeren Nederland, Susan van Klaveren van Platform31, ervaringsdeskundige Renee Zittema van Team ED en social designer Nienke van der Straten van Garage020.

Het gesprek, dat werd geleid door manager strategie Ronald Franken van Portaal, kreeg vorm aan de hand van de vier oplossingsrichtingen die een team van studenten onlangs formuleerde tijdens de Sustainable Development Goals Challenge 2022. Aan deze Challenge, waarin 16 teams van HBO-studenten werden uitgedaagd om met vernieuwende oplossingen te komen voor de Sustainable Goals van de Verenigde Naties, heeft Corpovenista met een team van studenten meegedaan. Dat leverde een eervolle vermelding op tijdens de finale, die op 21 april plaatsvond in BlueCity in Rotterdam.

De studenten droegen oplossingen aan op het gebied van preventie, woonconcepten, ‘eerste hulp bij knellende systemen’ en locaties waar de jongeren terecht kunnen komen. Tijdens de middag discussieerden we over de bijdragen die corporaties aan het vraagstuk kunnen leveren. Wat kan de corporatiesector samen met hun partners -meer dan nu – bijdragen om de dakloosheid onder jongeren aan te pakken? Een van de punten die naar voren kwam, is dat er winst kan zitten in verbetering van de samenwerking in de randgemeenten. Het lijkt erop dat zij, vanwege de beperktheid van voorzieningen, jongeren vaker naar de grote steden verwijzen. Zij kunnen de vraag echter onvoldoende aan. Ook blijken de oplossingen vaak in het ‘kleine’ te zitten: niet 45 minuten in de wacht moeten staan om een corporatiemedewerker aan de telefoon te krijgen, omdat dan je prepaidkaart alweer op is. De input is door platformleden Ronald Franken en Marion Kranenburg (Eigen Haard) meegenomen naar de landelijke brainstorm over dakloosheid van het Ministerie van VWS op 24 mei.