De Buurt als Jas

Uniformiteit in wijken en centrale planvorming zijn achterhaald’, zo luidt de belangrijkste conclusie uit het boek ‘De Buurt als Jas’.

De buurt kan gezien worden als een soort jas, die past in een bepaalde fase van het leven. Regelmatig wordt het tijd voor een nieuwe jas. De tijd dat buurten er allemaal hetzelfde uit zouden moeten zien, ligt ver achter ons. Iedere stad in Nederland heeft een variëteit aan soorten wijken nodig om de steeds weer veranderende huishoudens een plek te kunnen geven.

Negatieve buurteffecten door de samenstelling van de buurtbevolking doen zich in Nederland slechts in beperkte mate voor, zo blijkt uit het boek, uitgegeven door de Universiteit van Amsterdam en gerealiseerd in opdracht van Platform31 en Corpovenista.

Woonmilieus
Belangrijk is dat er een voldoende breed palet aan woonmilieus beschikbaar is, waarnaar men kan verhuizen als de tijd rijp is. Elk woonmilieus heeft een functie voor specifieke huishoudens met bepaalde kenmerken die in een bepaalde fase van hun leven verkeren. Stedelijk beleid houdt onvoldoende rekening met de dynamische relatie tussen verschillende huishoudens en de inrichting van de buurt, zo luidt een van de conclusies. Zowel starters als doorstromers moeten een woonplek vinden die past als een jas bij het huishouden van en de inkomenssituatie van dat moment.

Buurten functioneren vaak als roltrap, waar huishoudens met een relatief laag inkomen de buurt instromen en daarna zorgen voor sociale stijging. Ze kennen een sterk opwaartse sociale ontwikkeling nadat ze in de buurt zijn gevestigd, terwijl de welgesteldere huishoudens op een gegeven moment de buurt weer verlaten. Er is sprake van veel dynamiek. Politici en beleidsmakers hebben de neiging te focussen op de zwakkere buurten, in plaats van op alle huishoudens en alle buurten die samen het functioneren van de woningmarkt bepalen. Beleidsmakers hebben de neiging om de bekende zwakkere buurten met inzet van allerlei middelen op te trekken naar het stedelijk gemiddelde. Ze kunnen beter een grotere variatie aan buurten waarborgen, waardoor stedelijke en regionale woningmarkten optimaal kunnen functioneren.

Vervolg

Het onderzoek wordt voortgezet onder de titel De Regio als Garderobe. Nieuwe resultaten worden in de loop van 2017 verwacht.

Bestellen
Voor medewerkers van de bij Corpovenista aangesloten corporaties zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar, waarbij geldt op = op. Is uwpub-de-buurt-als-jas corporatie bij Corpovenista aangesloten of werkt u bij Aedes? Dan kunt een een exemplaar ontvangen door een bericht te sturen aan vandersluis@corpovenista.nl

Andere belangstellenden kunnen het boek onder meer aanschaffen via uitgever Amsterdam University Press.

 

De Buurt als Jas in vogelvlucht (filmpje)